Za pierwszego twórcę op-artu uznaje się Węgra Victora Vasarelya, który już na początku lat 30. ub. wieku prezentował malarskie eksperymenty z geometrią. Popularny w sztuce zachodniej w latach 50. i 60. nurt, który wykorzystywał iluzję optyczną, także w Polsce znalazł swoich zwolenników.

"Wystawa jest próbą pokazania szerokiego spektrum czegoś co mogłoby się w Polsce nazywać op-artem. Zadajemy pytanie o to czy op-art w ogóle w Polsce zaistniał, czy nie było to tylko w sferze inspiracji i nawiązań" - powiedziała PAP Julia Kozakiewicz z Fundacji Stefana Gierowskiego.

Inicjatorem wystawy jest Stefan Gierowski - malarz, rysownik, przedstawiciel współczesnej awangardy. Według niego nazwa "op-art" jest myląca i stosuje się ją "do określenia szerokiej gamy zjawisk plastycznych dość pochopnie". "Tak naprawdę powstała w odniesieniu do szczególnych przypadków, gdy optyka tworzy układy widoczne, a nieistniejące. Op-art jest sztuką prestidigitatora tworzącego sytuacje niemożliwe. Jest jakby badaniem krańców sztuki opartej o wiedzę i geometrię. Może wiedza i zabawa, a może wiedza i filozofia? Dobrze jest przypomnieć ten mało popularny u nas wątek działań plastycznych, bo na nim stale buduje się współczesne poszukiwanie nowego wyrazu sztuki" - wyjaśnia Gierowski.

Ekspozycja będzie okazją do przyjrzenia się pracom Jana Ziemskiego, Jana Chwałczyka, Janusza Orbitowskiego i Janiny Węgrzynowskiej, którzy swoją sztukę definiowali jako op-art. Na wystawie znajdzie się też twórczość Ryszarda Winiarskiego, Wojciecha Fangora, Ludmiły Popiel - artystów traktujących techniki optycznej iluzji jako narzędzie do wywołania wrażenia głębi oraz ruchu.

Trzy dzieła zostały przygotowane specjalnie na tę wystawę. Są to prace Maurycego Gomulickiego, Jarosława Flicińskiego i Jerzego Goliszewskiego.

Wystawa finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostępna będzie w Fundacji Stefana Gierowskiego w Warszawie od 13 października do 20 grudnia 2017 r.