Warsztaty z czytania źródeł historycznych, porady, jak dbać o domowe archiwa, zwiedzanie archiwalnych pracowni digitalizacji akt - to niektóre z atrakcji, jakie przygotowały placówki z całego kraju z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów.

W związku z Międzynarodowym Dniem Archiwów dni otwarte organizują placówki archiwalne z 30 miast, m.in. Warszawy, Gdańska, Kielc, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola, Wrocławia czy Zamościa. Większość z archiwów czeka na gości w czwartek.

Wśród atrakcji przygotowanych z okazji Dnia Archiwów znalazły się wystawy, prezentacje oraz spotkania związane z historią miast i regionów. Uczestnicy imprezy będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach z czytania źródeł historycznych i konserwacji dokumentów oraz uzyskania porad, jak dbać o domowe archiwa i prowadzić badania nad historią rodzinną. Goście otrzymają także możliwość obejrzenia magazynów archiwalnych, pracowni konserwacji i digitalizacji akt. Dla najmłodszych przygotowano zabawy i konkursy.

Gdańskie Archiwum Państwowe organizuje w czwartek wycieczkę po swej siedzibie i terenach dawnej Stoczni Gdańskiej. W Archiwum Państwowym w Lublinie będzie można wziąć udział w cyklu spotkań, prezentacji i zabaw edukacyjnych. Kaliska placówka pokaże ekspozycję dokumentów poświęconych losom Ziemi Kaliskiej w okresie Sejmu Wielkiego, olsztyńskie archiwum zaś - wystawę o dawnym życiu codziennym oraz architekturze Warmii i Mazur.

Także w czwartek w Archiwum Państwowym w Szczecinie będzie miała miejsce gra miejska nawiązująca do losów Polaków, którzy przyjechali do tego miasta po II wojnie. Pracownicy tamtejszego archiwum przygotowali też warsztaty genealogiczne, podczas których będzie można dowiedzieć się, jak prowadzić badania nad historią rodzinną.

W piątek z kolei łódzkie archiwum zaprasza na wystawę "Początki łódzkiej geodezji"; ideą ekspozycji jest przybliżenie mieszkańcom bogatej spuścizny kartograficznej tamtejszych geodetów wykorzystywanej w bieżących pracach planistycznych i urbanistycznych. Archiwum Państwowe we Wrocławiu przygotowało natomiast dla młodzieży warsztaty, podczas których będą mogli uczestniczyć m.in. w zajęciach z czerpania papieru czy odciskania pieczęci z wykorzystaniem tłoków pieczętnych z zasobu archiwum.

W związku z Międzynarodowym Dniem Archiwów w sobotę w stolicy odbędzie się zaś VII Warszawski Piknik Archiwalny. W tym roku jego tematem będą patroni warszawskich ulic i kobiety zasłużone dla miasta. W Pałacu Staszica swoje zbiory pokaże ponad 25 instytucji, m.in. Archiwum Prezydenta RP, archiwa Sejmu i Senatu, Filmoteka Narodowa, IPN i Archiwum Państwowe w Warszawie. W programie pikniku, którego gościem specjalnym będzie Krystyna Janda, znalazły się spotkania i prezentacje, a także zabawy i konkursy dla dzieci.

Szczegółowe informacje o wydarzeniach Międzynarodowego Dnia Archiwów są dostępne na stronie www.archiwa.gov.pl.

W Polsce działają obecnie 30 archiwa regionalne i trzy centralne: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe. Ich zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie dokumentacji będącej unikatowym źródłem informacji o historii państwa i społeczeństwa polskiego, powstałej w wyniku działalności instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji społecznych i osób prywatnych.

Obecnie zasób archiwów państwowych to ponad 330 kilometrów półek z dokumentacją, czyli blisko 45 mln jednostek archiwalnych, w tym ponad 26 mln teczek z dokumentacją aktową oraz prawie 19 mln fotografii, filmów, nagrań i map. Zbiory archiwalne są udostępnianie zainteresowanym, także w internecie - m.in. w serwisie szukajwarchiwach.pl. Obecnie znajduje się tam ponad 18 mln stron dokumentów historycznych, m.in. akta stanu cywilnego stanowiące kluczowe źródło informacji podczas badań nad historią rodzinną.

Międzynarodowy Dzień Archiwów ustanowiono w 2008 r. w czasie 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur na pamiątkę powstania 9 czerwca 1948 r. w Paryżu Międzynarodowej Rady Archiwów - organizacji pozarządowej mającej na celu upowszechnianie dostępu do światowych zasobów archiwalnych. W tym dniu archiwa z całego świata zwracają uwagę na swoją misję i znaczenie dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw.