MKiDN prowadzi nabór wniosków o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury dla artystów i twórców, którzy posiadają dorobek w zakresie działalności kulturalnej i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Nabór potrwa do 31 października lub do wyczerpania środków finansowych. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się wyłącznie artyści i twórcy, którzy posiadają dorobek w zakresie działalności kulturalnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r

Na stronie MKiDN podano, że "na wsparcie finansowe w postaci pomocy socjalnej przeznaczono 4 mln zł z Funduszu Promocji Kultury". "Jednorazowa kwota wsparcia wynosi 4 tys. zł. W czasie trwania naboru wnioskodawca może otrzymać pomoc socjalną dwa razy, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od otrzymania poprzedniego wsparcia (liczy się data decyzji ministra)" - przekazano.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne – artyści i twórcy, którzy posiadają dorobek w zakresie działalności kulturalnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.