Projekt „STUDIO LIVE” to bezpośrednie transmisje spektakli do szpitali i zakładów karnych. To wydarzenie bez precedensu, przełamujące bariery i integrujące przeróżne środowiska. Do tej pory żaden teatr nie realizował podobnego programu.

W pierwszej edycji zaprezentujemy dwa spektakle: „Jak zostałam Wiedźmą” oraz „Jednocześnie”. Naszymi widzami będą mali pacjenci Szpitala Dziecięcego im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym oraz Instytutu „Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu, a także osadzeni w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie i Zakładzie Karnym w Siedlcach.

Chcemy działać na rzecz stworzenia nowych pól wymiany intelektualnej i odbioru sztuki, adresując ją do takich grup odbiorców jak dzieci przebywające długoterminowo w szpitalach oraz osoby odbywające wyroki w zakładach karnych. Projekt przewiduje przeprowadzenie czterech bezpośrednich transmisji spektakli z Teatru Studio. Dzięki temu odbiorcy, pomimo miejsca w którym się znajdują, będą mieli okazję stać się uczestnikami spektaklu.

Transmisja zostanie przeprowadzona w taki sposób, żeby jej odbiorcy mogli zobaczyć również publiczność znajdującą się w teatrze. Każdy spektakl rozpoczynał się będzie od poinformowania gości siedzących na widowni, że razem z nimi spektakl oglądają osoby przebywające w więzieniach lub szpitalach. Pozwoli to integrować różne grupy społeczne i osoby znajdujące się w różnych sytuacjach życiowych, wpłynie również na przełamywanie barier i odosobnienia.

Każdemu spektaklowi towarzyszyć będą warsztaty i spotkania z twórcami. Będzie to okazja, w której odbiorcy będą mogli m.in. wyrazić swój pogląd na temat wydarzenia, w którym uczestniczyli.

Transmisje:

- 11 listopada 2015, godz. 13:00
„Jak zostałam Wiedźmą”
Szpital Dziecięcy im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

- 4 grudnia 2015, godz. 11:30
„Jak zostałam Wiedźmą”
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu

- 18 grudnia 2015, godz. 17.00
„Jednocześnie”
Areszt Śledczy Warszawa – Grochów

- 19 grudnia 2015
„Jednocześnie”
Zakład karny w Siedlcach

Informacje o projekcie>>>