Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt noweli ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Przyjęty projekt daje możliwości wsparcia instytucjonalnego i finansowego przez państwo polskie dla podmiotów dysponujących dziedzictwem kulturowym zgromadzonym za granicą.

KPRM poinformowała we wtorkowym komunikacie, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

"Rząd chce zwiększyć ochronę i upowszechniać wiedzę o zbiorach o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego, które znajdują się poza granicami Polski. Będzie to możliwe m.in. poprzez stworzenie nowoczesnych i otwartych instytucji kultury, które zajmą się ochroną, zabezpieczeniem i konserwacją zbiorów. W pierwszej kolejności systemową pomocą objęte zostaną dwa bezcenne dla polskiego dziedzictwa kulturowego zbiory, znajdujące się w Bibliotece Polskiej w Paryżu oraz Muzeum Polskim w Rapperswilu, w Szwajcarii. Na ten cel rząd będzie przeznaczał rocznie ok. 30 mln zł" - czytamy.

Jak przypomniano, "w wyniku m.in. okresu zaborów i obu wojen światowych, znaczna część polskiego dziedzictwa kulturowego powstała lub znalazła się poza granicami Polski". "Znamienici przedstawiciele polskiej emigracji otoczyli ją opieką, tworząc szereg organizacji, z których cześć zachowało ciągłość istnienia. Niestety, instytucje te stanęły w ostatnich latach wobec zagrożenia utratą źródeł finansowania, siedziby czy niemożności sprawowania należytej opieki nad powierzonym dziedzictwem" - podkreślono.

Dodano, że "rząd chce utrzymać ciągłość istnienia instytucji emigracyjnych, które posiadają zbiory istotne dla polskiego dziedzictwa narodowego". "Chodzi także o skuteczną ochronę przed degradacją zebranych dzieł i ich rozproszeniem, a także stworzenie nowoczesnych narzędzi do ich ochrony i upowszechniania. W tym celu, instytucje kultury, utworzone przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, będą mogły realizować zadania przy pomocy jednostek, które mają siedzibę i prowadzą działalność kulturalną poza granicami Polski. Instytucje będą tworzyć ekspozycje dla zwiedzających z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Przełoży się to na wzrost zainteresowania polskim dziedzictwem oraz efektywną promocję kultury polskiej na świecie" - stwierdzono.

KPRM przekazała, że "w pierwszej kolejności wsparciem i ochroną objęte zostaną dwa bezcenne zbiory dla polskiego dziedzictwa kulturowego, znajdujące się w Bibliotece Polskiej w Paryżu oraz Muzeum Polskim w Rapperswilu, w Szwajcarii". "W zbiorach biblioteki w Paryżu znajdują się m.in. rękopisy Adama Mickiewicza, cenne pamiątki związane z Fryderykiem Chopinem czy pierwsze wydania +O obrotach ciał niebieskich+ Mikołaja Kopernika. O wyjątkowym znaczeniu Muzeum Polskiego w Rapperswilu świadczą natomiast cenne zbiory sztuki (m.in. Józefa Chełmońskiego, Józefa Brandta czy Leona Wyczółkowskiego), bogata kolekcja starodruków oraz archiwum, które dokumentuje polską obecność w Szwajcarii i historię polskiej emigracji" - zwróciła uwagę.

W komunikacie podano, że "na wsparcie instytucji rząd będzie przeznaczał roczne ok. 30 mln zł".

Nowe przepisy mają wejść w życie 7 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

autorka: Daria Porycka

dap/ dki/