To dzięki państwa zaangażowaniu muzea prezentują coraz bogatszą ofertę, przede wszystkim wystawienniczą - napisał wicepremier, minister kultury Piotr Gliński w liście do pracowników muzeów z okazji obchodzonego w czwartek Międzynarodowego Dnia Muzeów.

"Z radością przeżywamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Muzeów – Dzień Muzealnika, a zatem święto wszystkich państwa – pracowników muzeów. Jest to okazja do wyrażenia moich słów wdzięczności i uznania za państwa codzienną pracę i trud wkładany w funkcjonowanie tych instytucji" - napisał wicepremier Gliński w liście do muzealników.

"Nie mam wątpliwości, że widoczna na arenie krajowej i międzynarodowej aktywność polskich muzeów to państwa zasługa. To właśnie dzięki państwu możliwa jest ich działalność na światowym poziomie, marka 'muzeum' kojarzy się z niezwykle wysoką jakością i wywołuje bardzo pozytywne reakcje społeczeństwa, a znaczenie muzeów na kulturalnej mapie naszego kraju z roku na rok wzrasta" - podkreślił minister kultury.

Zwracając się do muzealników napisał: "To dzięki państwa zaangażowaniu muzea prezentują coraz bogatszą ofertę, przede wszystkim wystawienniczą, niejednokrotnie opartą na doskonałej współpracy ze światowymi instytucjami kultury, ale również edukacyjną, skierowaną do różnych grup wiekowych i osób o szerokim kręgu zainteresowań". "Nie można także pominąć istotnej działalności naukowej muzeów. Jestem przekonany, że efekty państwa pracy spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagającego uczestnika życia kulturalnego w Polsce"- zaznaczył.

Ocenił, że wytrwałość i poczucie misji muzealników "pozwoliły z powodzeniem przejść muzeom przez trudny okres pandemii COVID-19 i pozostać w nieustannym kontakcie z widzem choć na innej niż dotąd, bo wirtualnej platformie". "Proszę przyjąć za to moje podziękowania" - dodał.

Minister kultury wskazał, że "z satysfakcją odnotowuje zwiększającą się frekwencję w muzeach". "To również państwa zasługa, że organizowane wydarzenia spotykają się z ciągle wzrastającym zainteresowaniem publiczności. Dostrzegam oczywiście problemy, które dotykają muzealnicze środowisko. Nie pozostawałem i nie pozostaję na nie obojętny. Zapewniam, że traktuję te kwestie jako wyzwanie, przed którym stoi kierowany przeze mnie resort. Znajduje to odzwierciedlenie w zwiększanych systematycznie dotacjach dla podległych mi muzeów" - zapewnił.

"Raz jeszcze proszę przyjąć wyrazy mojej wdzięczności za państwa oddanie i zaangażowanie w wypełnianie powierzonych zadań, które w niejednym przypadku stały się pasją. Życzę państwu wiele satysfakcji zarówno zawodowej, jak i osobistej oraz sukcesów w realizacji muzealnych projektów" - napisał w liście wicepremier. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ aszw/