Przychody instytucji kultury w 2022 r. wyniosły 12,3 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to wzrost o 18,1 proc. – wynika z najnowszych danych GUS. Przekroczyły tym samym poziom sprzed pandemii, kiedy wynosiły nieco ponad 10 mld zł, i osiągnęły historyczny poziom. A to oznacza, że nie tylko odrobiły straty wywołane lockdownami (2020 r. był rokiem spadku), ale cały czas się rozwijają. Wskazują na to dalsze statystyki: 90 proc. przychodów instytucji kultury pochodzi ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Wprawdzie ich wysokość napędził m.in. w ubiegłym roku wzrost cen biletów od kilku do kilkunastu procent, ale przedstawiciele instytucji zapewniają, że większy wpływ miała frekwencja.

I tak np. Muzeum Gdańska podniosło ceny biletów, niektórych nawet o ok. 20 zł. Nie przeszkodziło to jednak pobić o 2 tys. rekordu ich sprzedaży z 2019 r., który wynosił prawie 387 tys. O rekordowej frekwencji mówi także Muzeum Narodowe w Krakowie. W ubiegłym roku odwiedziło je 1,350 mln osób. Aż dwa razy więcej niż w 2021 r., ponad cztery razy niż w 2020 r. i o 250 tys. osób więcej niż w 2019 r.