Przekazano, że "o dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze".

Lista programów na rok 2022, decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego, została poszerzona w związku z dwusetną rocznicę pierwszego wydania zbioru Adama Mickiewicza w 1822 roku o dodatkowy program zatytułowany "Ballady i romanse".

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych programów dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/kultura/programy-2022.

Reklama

"Ballady i romanse" - specjalny Program Ministra na rok 2022

Na stronie MKiDN podano, że o wsparcie finansowe mogą ubiegać się wnioskodawcy realizujący projekty bezpośrednio nawiązujące do "Ballad i romansów" Mickiewicza lub inspirowane tą publikacją.

Budżet programu na dofinansowania zadań w trybie konkursowym wynosi 3 mln 500 tys. zł. Na zadania dofinansowane w trybie odwoławczym przewidziano 525 tys. zł.

Program "Ballady i romanse" będzie wspierać przedsięwzięcia literackie, teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, a także z dziedziny sztuk wizualnych, inicjatyw wydawniczych, działań edukacyjnych, realizowane zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jak napisano, "szeroki katalog zadań daje możliwość realizacji wielu ciekawych i innowacyjnych interpretacji +Ballad i romansów+, począwszy od spektakli, koncertów, wystaw, wydawnictw, przez działania edukacyjne i interesujące propozycje multimedialne, po działania multidyscyplinarne łączące wskazane formy, udostępniane w sposób tradycyjny oraz w przestrzeni wirtualnej". "Ważną rolę w programie odgrywają projekty o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim, dzięki którym działania podjęte w 2022 r. będą miały trwały charakter i były upowszechniane w kolejnych latach" - dodano.

Data pierwszego wydania zbioru "Ballady i romanse" w pierwszym tomie "Poezyj" Adama Mickiewicza w 1822 roku uznawana jest za symboliczny początek epoki romantyzmu w Polsce. Program "Ballady i romanse" ma na celu wsparcie działań i przedsięwzięć, które upamiętnią to wydarzenie oraz przypomną znaczenie publikacji, która wpłynęła na rozwój idei romantycznej w Polsce i Europie.

Szczegóły programu pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/ballady-i-romanse/.