Małgorzata Rejmer została laureatką Nagrody Fundacji im. Kościelskich za 2020 r. za książkę "Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii". Nagrodę za 2021 r. otrzymał Jan Baron za tomik "Psińco" - poinformowała fundacja w komunikacie.

Jak podkreślono w komunikacie, nagrodę Małgorzacie Rejmer za 2020 r. za książkę "Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii" przyznano "w uznaniu wyjątkowej literackiej i faktograficznej wartości tej opowieści, w której ludzkie historie znajdują swój głęboko prawdziwy głos".

Z kolei nagroda za 2021 rok dla Jana Barona za tomik "Psińco" jest wyrazem uznania "dla wybitnego poety, obdarzonego indywidualną dykcją i umiejętnością wyrażania spraw ważnych poprzez sugestywne obrazy poetyckie". "Jego poezja operuje elementami języka śląskiego i śląskiej mentalności, a zarazem podejmuje kwestie metafizyczne, przejawiające się w realiach codzienności" - czytamy w uzasadnieniu werdyktu.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: François Rosset (przewodniczący), Włodzimierz Bolecki, Anna Estreicher, Jens Herlth, Jerzy Jarzębski, Tomasz Różycki, Ewa Zając i Jan Zieliński (oraz Aleksandra Wojda - nagroda za rok 2021).

Nagroda Kościelskich przyznawana jest od 1962 roku przez Fundację im. Kościelskich w Genewie - jedną z najważniejszych polskich instytucji kulturalnych, działających za granicą. Celem fundacji jest wspieranie rozwoju literatury polskiej poprzez przyznawanie nagród wybitnym młodym twórcom.

Wśród dotychczasowych laureatów tego wyróżnienia znaleźli się m.in.: Sławomir Mrożek, Zbigniew Herbert, Tadeusz Konwicki, Gustaw Herling-Grudziński, Jarosław Marek Rymkiewicz, Stanisław Barańczak, Edward Stachura, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Paweł Huelle, Jerzy Pilch, Wisława Szymborska, Marcin Świetlicki, Olga Tokarczuk, Jacek Podsiadło, Adam Wiedemann, Jacek Dehnel, Andrzej Franaszek, Szczepan Twardoch, Maciej Płaza i Urszula Zajączkowska.