W projekcie rozporządzenia wyjaśniono, że "w skład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wejdą komórki organizacyjne dotychczasowego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu obsługujące sprawy działu administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz pracownicy obsługujący sprawy tego działu".

1 marca 2021 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało przekształcone w Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Tego dnia weszło w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 lutego ws. zniesienia Ministerstwa Sportu oraz utworzenia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a także rozporządzenie z 22 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.