Nowo powstałe Muzeum Twierdzy Toruń, mieszące się dawnych Koszarach Bramy Chełmińskiej, które były elementem XIX-wiecznego fortecznego systemu obronnego, udostępniono zwiedzającym. W salach ekspozycyjnych prezentowana jest historia toruńskich fortyfikacji.

W salach dawnych koszar przygotowano wystawę, która za pomocą plansz, makiet i urządzeń multimedialnych przybliża zwiedzającym wielowiekową historię fortyfikacji Torunia oraz wszelkie aspekty z nią związane. Wystawę uzupełniają cenne eksponaty m.in. przewoźna wieża pancerna czy też broń będąca na wyposażeniu żołnierzy broniących miasta.

Ekspozycja pozwala zapoznać się z poszczególnymi etapami powstawania i funkcjonowania Twierdzy Toruń, od średniowiecza, poprzez czasy nowożytne, wiek XIX aż do końca II wojny światowej.

Tematyka poszczególnych bloków prezentowana jest w sposób chronologiczny, pozwalający na ukazanie ewolucji fortów toruńskich na przestrzeni dziejów sztuki fortyfikacyjnej.

W muzeum jest również miejsce na organizację wystaw czasowych i okolicznościowych oraz zaprezentowanie twierdzy toruńskiej współcześnie – aktualny stan poszczególnych dzieł fortecznych oraz sposób ich wykorzystania.

Koszary Bramy Chełmińskiej przeznaczone były dla około 160 żołnierzy. Przygotowywano tam również amunicje dla dział ustawionych na wale przykrywającym budynek. Długi, mierzący 113 metrów blok koszarowy, składa się z trzech skrzydeł, mieszczących 16 komór podzielonych na 26 pomieszczeń. Obiekt zabezpieczono przed ogniem artyleryjskim, wylewając nad sklepieniami pomieszczeń ponad metrowej grubości warstwę betonu, skutecznie chroniącą przed wszelkimi stosowanymi wówczas pociskami.

Placówka, mieszcząca się przy Wałach Gen Sikorskiego 23/25, jest oddziałem Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Toruńskie fortyfikacje to jeden z najlepiej zachowanych w Europie zespołów budowli obronnych, stanowiący niezwykle cenny zabytek architektury militarnej. Zespół obiektów, składający się z fortów, schronów, baterii artyleryjskich i budowli zaplecza, stanowi dużą atrakcję dla miłośników dawnego budownictwa obronnego.