Artyści zrzeszeni w ZASP wciąż mogą nadsyłać wnioski o wsparcie z Funduszu Pomocowego - poinformował na Facebooku Związek Artystów Scen Polskich ZASP, zaznaczając, że pomoc "jest skierowana do artystów niebędących na etatach".

"W związku z zaistniałą trudną sytuacją oraz w odpowiedzi na oczekiwania środowiska artystów i twórców, członków ZASP-u ustaliliśmy z Fundacją Artystów Weteranów Scen Polskich, Zarządem Głównym ZASP, Oddziałami i Sekcjami ZASP oraz pracownikami Biura ZASP tryb przyznawania pomocy materialnej" - napisano na stronie Stowarzyszenia.

Wyjaśniono, że "zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy proces udzielania pomocy naszym koleżankom i kolegom pozostającym w najtrudniejszej sytuacji życiowej i bytowej będącej wynikiem ogłoszonego przez rząd zamknięcia placówek kulturalnych oraz zakazu zgromadzeń". "Niezależnie od działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, urzędów miast, marszałków województw pochylających się nad całą grupą twórców chcemy wesprzeć członków naszego Stowarzyszenia" - zaznaczono.

Wskazano, że Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich "na wniosek Prezesa ZASP przeznaczyła środki w celu wypłacania świadczeń pomocy materialnej członkom ZASP, którzy z powodu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej".

Zwrócono uwagę, że o pomoc do ZASP-u zwrócić się też mogą "artyści niezrzeszeni, a pobierający tantiemy". "ZASP będzie mógł jej udzielić w formie zaliczki na poczet przyszłych tantiem" - napisano.

"Trudno nie niepokoić się o rozwój wypadków. Ogłoszony stan epidemii może się przedłużać, może wygasać, ale też odżyć na nowo po paru miesiącach. Wobec powyższego musimy rozsądnie gospodarować ograniczonymi funduszami tak, aby starczyło ich na dłużej" - zaznaczono w informacji.

Podkreślono, że "pomoc ta jest skierowana do artystów niebędących na etatach, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i bytowej". Poinformowano, że "nie będą rozpatrywane wnioski, w których składający będzie się do nas zwracał o utracone zyski z odwołanych zdarzeń czy spektakli".

Przypomniano, że "wnioski należy składać w biurze swojego macierzystego Oddziału ZASP". Wyjaśniono też, że "wobec zaprzestania działalności Komisji pomocowej w Oddziale Warszawskim, wnioski należy przekazywać bezpośrednio do Komisji Głównej powołanej przez ZG ZASP, przesyłając je na adres: bip@zasp.pl pocztą lub dostarczając osobiście do siedziby w Al. Ujazdowskich".

Więcej informacji na stronie: https://zasp.pl/wsparcie-z-roznych-stron/fundusz-pomocowy-zasp/?fbclid=IwAR1UIFXylNX_tIM1LttVAwPVElStNR5zbJJun3uAnUmziVhLC_Hj6js9CWw.