Od 2021 r. rozpoczyna działalność Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie, używające też nazw „Muzeum KL Plaszow” lub „MKLP”. Nowa samorządowa instytucja kultury została powołana zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa z 14 października ub.r.

Informacje te przekazał w poniedziałek Urząd Miasta Krakowa.

Pracownia Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow, działająca od 2016 r. w Muzeum Krakowa, w 2020 r. zakończyła działalność w dotychczasowych strukturach i od 2021 r., wraz z pracownikami i dorobkiem badawczym, stała się częścią Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie.

Nowa instytucja, z siedzibą w Fabryce Emalia Oskara Schindlera, formalnie rozpoczęła działalność, ale w praktyce planowana infrastruktura muzeum jeszcze nie istnieje.

Utworzenie Muzeum KL Plaszow wraz z wystawą stałą zajmie według szacunków, pięć lat. Instytucja ma powstać na terenie dawnego nazistowskiego obozu KL Plaszow w Krakowie, na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kraków, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie oraz Skarbu Państwa. Obejmie swym zasięgiem obszar ok. 40 hektarów, który od 2002 r. jest wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz teren przyległy o powierzchni około 3 hektarów.

Nowe muzeum jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Kraków, która będzie współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i zarządzana – na mocy umowy z Gminą Miejska Kraków – przez Muzeum Krakowa.

Głównym zadaniem Muzeum KL Plaszow w pierwszych latach jego istnienia będzie kontynuowanie działań badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich oraz realizacja inwestycji, dzięki której miejsce pamięci KL Plaszow zyska niezbędne zaplecze, by kontynuować prowadzoną od lat działalność.

List intencyjny w sprawie powołania tego muzeum podpisali w czerwcu sekretarz stanu w ministerstwie kultury Jarosław Sellin i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. W liście intencyjnym zapisano, że minister oraz gmina będą przekazywać muzeum po 1 mln zł dotacji rocznie na działalność bieżącą, a ponadto każda ze stron wyda po 25 mln zł na realizację inwestycji, w tym na modernizację, zakupy i wyposażenie obiektów muzeum, które ma być współprowadzone przez 30 lat.