Co roku 1 stycznia na całym świecie otwiera się dostęp do nowych zasobów, które przestały podlegać prawu autorskiemu i przeszły do domeny publicznej. Obecnie obowiązujący w Polsce okres trwania praw autorskich to 70 lat po śmierci autora. To oznacza, że 1 stycznia każdego roku (prawa wygasają ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego) do domeny publicznej przechodzą utwory twórców zmarłych 70 lat wcześniej, w roku 2021 - zmarłych w 1950 roku. Od tego momentu będą one mogły być swobodnie wykorzystywane: stają się powszechnie dostępne.

Do domeny publicznej przeszły właśnie dzieła takich autorów jak George Orwell autor "Folwarku zwierzęcego" oraz irlandzki dramaturg i prozaik Bernard Shaw. Wśród nich są także polscy twórcy jak malarze Wojciech Weiss i Teresa Żarnowerówna, historyk literatury, krytyk literacki Wacław Borowy czy też prawnik, reporter, publicysta, literat Ksawery Pruszyński. W 1950 roku zmarł także mazurski pisarz języka niemieckiego, autor m.in. "Dzieci Jerominów" Ernst Wiechert a także piosenkarka Hanka Ordonówna.

Pojęcie domeny publicznej nie jest terminem prawniczym. To koncepcja, zgodnie z którą istnieje pewna sfera, w której znajdują się utwory niepodlegające ochronie prawa autorskiego. Utwory znajdujące się w domenie publicznej można swobodnie wykorzystywać (w dowolnym celu, również komercyjnym), kopiować, modyfikować i rozpowszechniać.

Reklama