Zmarł architekt, konserwator zabytków prof. Jan Tajchman — poinformował we wtorek zarząd główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Uczony związany był przez dziesięciolecia z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

"Z wielkim smutkiem informujemy, że 29 grudnia 2020 zmarł prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman — wybitny uczony, człowiek powszechnie lubiany i szanowany" - poinformował zarząd główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Jan Tajchman urodził się 21 maja 1929 r. w Krośniewicach. Studia ukończył na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej w 1953 roku. W 1962 r. został absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Siedem lat później ukończył kurs konserwatorski w rzymskim Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali, a w 1974 r. obronił na Politechnice Wrocławskiej pracę doktorską.

Doktorem habilitowanym został w 1989 roku. W latach 1990-96 pełnił funkcję dziekana Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

W swojej pracy skupiał się głównie na problematyce historycznej i konserwatorskiej zabytków architektury. Przez dziesięciolecia działał m.in. w sekcji Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków IV Wydziału PAN (1969–92), Stowarzyszeniu Architektów Polskich (od 1954 r.), Stowarzyszeniu Historyków Sztuki (od 1964 r.), Stowarzyszeniu Konserwatorów Zabytków (od 1984 r.), Radzie Konserwatorsko-Budowlana Diecezji Toruńskiej (od 1994 r.). W 2005 roku otrzymał najwyższe odznaczenie przyznawane przez prezydenta Torunia — medal Thorunium.

Wówczas podkreślano, że to on wraz z prof. Marianem Arszyńskim był autorem dokumentacji opisowo-analitycznej, kartograficznej oraz fotograficznej do wniosku o wpisanie toruńskiego Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Wpisu dokonano w 1997 roku.

"To wielka strata dla polskiej nauki, kultury i środowiska konserwatorskiego. Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Pana Profesora składam najszczersze wyrazy współczucia. Cieszę się, że mogłam poznać go osobiście. Był autorem licznych publikacji z zakresu ochrony i konserwacji obiektów architektonicznych, autorytetem, który zarażał pasją do piękna z przeszłości rzesze studentów i wykształcił pokolenia polskich konserwatorów zabytków" - napisała w mediach społecznościowych wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin.