W Paryżu zmarła Natalia Gorbaniewska - wybitna rosyjska poetka i tłumaczka literatury polskiej, legenda antysowieckiej opozycji. Miała 77 lat.

W czasach komunizmu Gorbaniewska wydawała podziemny biuletyn "Kronika Wydarzeń Bieżących", w którym dokumentowała łamanie praw człowieka w ZSRR.

W 1968 roku uczestniczyła w demonstracji przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, za co była represjonowana.
W 1975 roku zmuszono ją do emigracji. Zamieszkała w Paryżu, gdzie pracowała w emigracyjnych pismach oraz Radiu Swoboda. W latach 80. relacjonowała wydarzenia z Polski.

W 2005 roku otrzymała Nagrodę im. Jerzego Giedroycia. Podczas jej wręczenia Gorbaniewską przedstawiono jako "zakochaną w Polsce". Osiem lat temu przyjęła też polskie obywatelstwo. Za wybitne osiągnięcia w przekładach literatury polskiej, m.in. Czesława Miłosza i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, otrzymała też nagrodę Polskiego PEN Clubu.

Rosjanie wspominają zmarłą w Paryżu poetkę, dziennikarkę i dysydentkę Natalię Gorbaniewską. Wszyscy pamiętają o jej miłości do polskiej literatury i walkę o prawa człowieka w Związku Radzieckim.

Gorbaniewska od 1976 roku mieszkała we Francji. Komunistyczne władze nie widziały w Związku Radzieckim miejsca, dla kogoś kto bez przerwy krytykuje system.

Na emigracji współpracowała z opozycyjnymi pismami: „Kontinent” i „Russkaja Mysl”. Publikowała także w miesięczniku „Kultura” wydawanym przez Jerzego Giedroycia. -„Rosjanie pamiętają ją jako wybitną tłumaczkę literatury polskiej i dysydentkę” - wspomina dziennikarka Rossijskoj Gaziety Ariadna Rokossowska. Natalia Gorbaniewska od 2005 r. miała polskie obywatelstwo.

Pisała o najważniejszych dla Polski sprawach i osobach, między innymi o papieżu Janie Pawle II, Lechu Wałęsie, ruchu Solidarność i zbrodni Katyńskiej.