Aleja Zasłużonych Cmentarza Powązkowskiego została wpisana do rejestru zabytków. Obecnie pochowanych jest tam ponad sto wybitnych postaci m.in. Jan Kiepura i Hanka Ordonówna.

Mazowiecki konserwator zabytków prof. dr hab. Jakub Lewicki wyjaśnił, że Aleja Zasłużonych trafiła do rejestru z uwagi "na szczególną wartość historyczną w wymiarze narodowym oraz wybitne walory artystyczne". Dużo wcześniej, bo już w 1965 roku konserwator m.st. Warszawy wpisał do rejestru zabytków teren Cmentarza Powązkowskiego z budynkami i pomnikami (ul. Powązkowska).

Potem do rejestru - pomimo całościowej ochrony nekropolii - wpisywano indywidualnie obiekty architektoniczne na terenie cmentarza: kościół pod wezwaniem św. Karola Boromeusza, katakumby oraz ogrodzenie cmentarza. Teraz do tego zbioru dołączyła Aleja Zasłużonych.

Aleja została wytyczona w okresie międzywojennym na tyłach budynku kolumbarium (katakumb). Nową reprezentacyjną aleję zapoczątkował w 1925 roku grób Władysława Reymonta, zlokalizowany na zachodnim krańcu ściany katakumb.

Obecnie w Alei pochowanych jest ponad sto wybitnych postaci - m.in. Artur Oppman, Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura, Jan Parandowski, Maria Rodziewiczówna, Wincenty Rzymowski, Leopold Staff, Jan Kiepura, Hanka Ordonówna, Mieczysława Ćwiklińska, Kazimierz Wierzyński.