Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński powołał na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie (MNW) dr. hab. Łukasza Gawła - poinformowano w poniedziałek na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).

Wyjaśniono, że pięcioletnia kadencja nowego dyrektora Muzeum upłynie 15 listopada 2025 r.

Jak przypomniano, dr hab. Łukasz Gaweł od 3 grudnia 2019 r. pełnił obowiązki dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie.

"Jest absolwentem studiów teatrologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1994) oraz doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – historia teatru (Uniwersytet Jagielloński, 2001, +Działalność artystyczna Starego Teatru w latach 1954–1963. Narodziny legendy+). Habilitował się w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w dziedzinie nauk humanistycznych (Uniwersytet Jagielloński, 2011, +Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania+)" - czytamy na stronie MKiDN. "Od 2019 r. jest Profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego" - napisano.

Przypomniano, że w latach 2012-16 był dyrektorem Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"W latach 2016-19 był zastępcą dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. strategii, rozwoju i komunikacji" - czytamy na stronie MKiDN.