To one stały się symbolem walki o odzyskanie niepodległości, ale nie byłoby jej, gdyby nie praca tysięcy ludzi zaangażowanych w inne formy walki i konspiracji
W sierpniu 1914 r. z inicjatywy Józefa Piłsudskiego została powołana w Warszawie Polska Organizacja Wojskowa. Jej zadaniem była walka z rosyjskim zaborcą, prowadzenie działalności wywiadowczej i dywersyjnej na wschodnich kresach, gromadzenie broni oraz rekrutacja żołnierzy do polskich formacji zbrojnych.

Wywiadowcy i dywersanci z POW