Nowy serwis internetowy, Cyfrowe MNW, który umożliwia obejrzenie muzealnych zabytków bez wychodzenia z domu, powstał w warszawskim Muzeum Narodowym. Premiera portalu 15 października.

„Cyfrowe MNW powstało w ramach projektu Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów MNW, zrealizowanego dzięki dotacji Unii Europejskiej” - mówiła podczas czwartkowej konferencji i prezentacji nowego portalu Jolanta Herzog, zastępca dyrektora ds. zarządzania.

„Dzisiaj w dniu oficjalnej premiery nowego portalu, pragniemy powiedzieć, że 60 tysięcy zdigitalizowanych muzealnych obiektów może zostać gośćmi w państwa domach. I jest to staranie wybrana przez kustoszy, kuratorów, renowatorów część z ponad 800 tysięcy zabytków znajdujących się w zbiorach MNW” - zaznaczyła dyr. Herzog.

„Przez dziesięciolecia zbiory zgromadzone w muzealnych magazynach były dostępne jedynie dla wąskiej grupy badaczy. Technologie XXI wieku pozwalają pokazać je w wersji cyfrowej” – mówiła podczas konferencji Kamila Hołubowicz, kierowniczka projektu Otwarte Narodowe.

Nowy portal umożliwia pobieranie reprodukcji cyfrowych w wysokiej rozdzielczości oraz zapisywanie kadrów zdjęć. Użytkownik może przeszukiwać zbiory na osi czasu lub obejrzeć wybrane arcydzieła. Serwis jest spersonalizowany: można założyć własny profil i zapisywać wcześniejsze wyszukiwania – charakteryzowała portal Karolina Tabak, kierownik działu digitalizacji i dokumentacji wizualnej MNW.

Cyfrowe MNW ułatwi kontakt ze światowym dziedzictwem kulturowym także turystom zagranicznym: jest dostępny w języku polskim i angielskim. Serwis działa również w wersji mobilnej i jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – niewidomych, słabo widzących i niesłyszących. Nowy portal Cyfrowe MNW proponuje także wirtualne, tematyczne ścieżki zwiedzania, materiały audiowizualne oraz karty edukacyjne – dla tych, którzy pragną poszerzyć wiedzę o sztuce i zbiorach MNW.

Serwis - zdaniem jego autorów i realizatorów – ułatwi również zaplanowanie wizyty w warszawskim muzeum: pozwoli sprawdzić, czy dany obiekt znajduje się obecnie na ekspozycji oraz gdzie dokładnie można go znaleźć.

„Nic nie zastąpi bezpośredniego, osobistego kontaktu z dziełem sztuki, dlatego podstawową działalnością muzeów na długo pozostanie stacjonarne udostępnianie zbiorów. Prezentowanie ich w Internecie jest jednak cennym poszerzeniem oferty naszego muzeum. Nowe Cyfrowe MNW ułatwi pracę badaczom i pozwoli zapoznać się z naszą kolekcją internautom z całego świata. Mam nadzieję, że w przyszłości przyczyni się również do zwiększenia frekwencji. O tym, że warto inwestować w nowe technologie w muzealnictwie, przekonujemy się także podczas epidemii koronawirusa” – napisał w materiałach towarzyszących premierze portalu prof. Łukasz Gaweł, p.o. dyrektora MNW.

Na portalu fotografiom dzieł sztuki towarzyszą informacje na temat warunków ich wykorzystania, w tym praw autorskich. Wizerunki obiektów znajdujących się w domenie publicznej(gdy od śmierci twórcy minęło co najmniej 70 lat) można pobierać, przerabiać i wykorzystywać bez żadnych ograniczeń, również komercyjnie.

„Nowe Cyfrowe MNW to też zupełnie nowa jakość fotografii. Jednym z elementów projektu była budowa nowoczesnego pawilonu fotograficznego. Sprzęt najnowszej generacji pozwala na wykonywanie zdjęć dzieł sztuki na najwyższym możliwym poziomie” – podkreśla Karolina Tabak.

Realizacja projektu była możliwa dzięki podpisanej w styczniu 2018 r. umowie między Muzeum Narodowym w Warszawie a Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Dofinansowanie w wysokości 7 148 207,64 zł zostało przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju. Projekt dofinansowano również ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości1 309 193,45 złotych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 9 602 449,16 zł.