Nauczyciel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku Mariusz Sokołowski został laureatem Nagrody KARTY im. Katarzyny Miernickiej za działania na rzecz pamięci historycznej służące wspólnocie obywatelskiej. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się w czwartek w Warszawie.

Ośrodek KARTA, który od wielu lat gromadzi i udostępnia dokumentację ważną dla polskiej pamięci narodowej, przyznaje nagrody osobom, które "w swojej aktywności, czynach, dokonaniach czy też w postawie kierują się szeroko rozumianymi ideami i wartościami upowszechnianymi przez KARTĘ". Działania te są "związane z przeszłością, służą jedności wspólnoty lub przeciwstawiają się jej podziałom".

Mariusz Sokołowski, laureat tegorocznej, II Nagrody KARTY im. Katarzyny Miernickiej, jest nauczycielem, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku, historykiem lokalnej społeczności żydowskiej, edukatorem, przewodnikiem i prezesem Fundacji Otwarta Edukacja. Razem z młodzieżą zrealizował wiele przedsięwzięć, w tym filmów. Sokołowski to także autor, współautor i redaktor wielu publikacji, m.in. "Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Przewodnika historycznego".

"Od wielu lat jest motorem zmian, które dokonują się na poziomie tożsamości lokalnej społeczności Wasilkowa i Białegostoku. Zmian przede wszystkim w młodych ludziach, jego uczniach, których angażuje, żeby wspólnie z nim działali na rzecz przywracania pamięci o wielokulturowej przeszłości regionu" - powiedziała w laudacji dyrektor Fundacji Forum Dialogu Olga Kaczmarek.

Reklama

Jak dodała, działania na rzecz przywracania pamięci Sokołowski "postrzega w kategorii obowiązku". "Jest zdeterminowany, żeby zmieniać rzeczywistość dookoła siebie, żeby przypominać historię regionu i kraju. Jako historyk i edukator chce pokazywać, że historia – nawet ta najtrudniejsza - powinna łączyć ludzi, a nie ich dzielić. Jak sam mówi, +moje poczucie sprawstwa i wykonania w sensie podejmowanych działań jest kluczowe w myśleniu o roli edukacji+, która jest jego pasją. Ta nagroda dzisiaj jest wyrazem uznania dla jego zaangażowania" - powiedziała Kaczmarek.

Odbierając wyróżnienie, Sokołowski podkreślił, że jako nauczyciel zawsze stawiał na pierwszym miejscu młodzież. "Mnie zawsze zależało w mojej pracy, żeby moja młodzież, moi uczniowie wyrośli na mądrych ludzi, otwartych, tolerancyjnych, gotowych do podjęcia dialogu - także tego międzykulturowego. Jestem przekonany, że ta gotowość będzie wtedy, kiedy ich tożsamość będzie zakorzeniona w lokalnej spuściźnie. Wspólnie z moimi uczniami - jak poszukiwacze zaginionej Atlantydy - zaczęliśmy tę lokalną przeszłość przeszukiwać, badać. Czasem strzępek informacji, zdjęcie, podpis stawały się punktem wyjściowym do stworzenia historii, próby opowieści o minionych latach" - wspominał.

Obok Sokołowskiego w finale konkursu znaleźli się: Bożena Szroeder, animatorka kultury, pedagog, współtwórczyni Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" oraz Longin Graczyk, współzałożyciel Fundacji Ari Ari przywracający pamięć o mniejszościach ewangelickich, żydowskich, olęderskich, niemieckich i rosyjskich na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

Nagrodę w wysokości 30 tys. zł ufundował warszawski przedsiębiorca Janusz Miernicki. "Od samego początku istnienia Fundacji, wraz z żoną Katarzyną, przyglądał się jej działalności, w której KARTA chroni i upowszechnia historię widzianą z perspektywy jednostki, działając na rzecz budowania porozumienia i wspólnoty obywatelskiej. W 2018 Janusz Miernicki zdecydował, że chce nagradzać osoby, które podobnie jak KARTA, działają na rzecz pamięci. Dla uczczenia zmarłej w 2007 Katarzyny Miernickiej, Nagroda KARTY nosi Jej imię" - informuje Ośrodek KARTA na swojej stronie internetowej.

W kapitule Nagrody Fundacji Ośrodka KARTA (FOK) - obok członka honorowego Janusza Miernickiego - znaleźli się: prezes zarządu FOK Zbigniew Gluza (przewodniczący kapituły), przedstawiciele rady FOK: prof. Barbara Engelking, prof. Jerzy Kochanowski i Anna Stankiewicz, przedstawicielki zespołu KARTY: Agnieszka Knyt, Małgorzata Tworzewska-Laskowska i Alicja Wancerz-Gluza, a także laureat I nagrody, archiwista, historyk nauki, kultury i sztuki Mirosław Supruniuk.