Amerykańska poetka Louise Glück nie była wymieniana wśród faworytów do literackiej Nagrody Nobla za rok 2020. Natomiast w lutym została laureatką szwedzkiej Nagrody im. Tomasa Transtroemera, także poety i noblisty.

Szwedzcy literaturoznawcy oraz eksperci, komentujący werdykt komitetu noblowskiego Akademii Szwedzkiej, zgodnie podkreślają, że wybór Louise Glück jest słuszny, ale nie była ona faworytką. "To jest w pełni godny laureat, choć nie jest to prosta poezja, wymaga od czytelnika uwagi" - stwierdził szwedzki wydawca Hakan Bravinger.

W szwedzkich mediach wskazywano raczej, że literackiego Nobla otrzymać może kanadyjska poetka i pisarka Anne Carson. Liczono na wybór kobiety lub przedstawiciela kontynentu afrykańskiego.

Tegoroczna noblistka Louise Glück w lutym została laureatką przyznawanej co dwa lata Nagrody im. Tomasa Transtroemera. W 2000 roku wyróżnienie to przyznano Adamowi Zagajewskiemu, który od lat wymieniany jest jako jeden z polskich kandydatów do Nobla. Jury przyznającemu Nagrodę im. Tomasa Transtroemera przewodniczy członek komitetu noblowskiego - Per Waestberg.