Bydgoszcz będzie ubiegać się o włączenie do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO i uzyskanie statusu miasta kreatywnego w dziedzinie muzyki. Sieć skupia miasta na świecie, które zainwestowały w kulturę jako strategiczną dźwignię dla zrównoważonego rozwoju.

W przedsięwzięcie zaangażował się prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wraz z prezes Towarzystwa Muzycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego i pedagog Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego prof. Katarzyną Popową-Zydroń oraz wiceprezesem Towarzystwa i dyrektorem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Paderewskiego Henryk Martenką. Pełnomocnikiem prezydenta miasta do spraw projektu został Martenka.

"Rok temu spotkaliśmy się w tym gronie i padła wtedy propozycja, byśmy ubiegali się o tytuł miasta kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki. Od tamtej pory odbyliśmy wiele rozmów, których efektem jest decyzja o złożeniu aplikacji. Zadanie jest ambitne, ale jestem przekonany, że przy zaangażowaniu takich osobowości, jak prof. Popowa-Zydroń i dyrektor Martenka, mamy realne szanse" - powiedział Bruski.

Prof. Popowa-Zydroń podkreśliła, że w jej ocenie Bydgoszcz absolutnie zasługuje na taki tytuł. Zaznaczyła, że od 20 lat pracuje w Bydgoszczy i przez te lata obserwuje, jak znacząco rozwija się życie muzyczne w mieście. Zadeklarowała, że będzie wspierać pełnomocnika prezydenta.

"Idea miast kreatywnych UNESCO ma już 16 lat. Sednem tej formuły jest usieciowienie, dzięki któremu miasta mogą przekazywać sobie doświadczenia, pomysły, rozwiązania. Jestem spokojny o potencjał Bydgoszczy, nasze zadanie polega na wspólnym wymyśleniu takich projektów, które będą atrakcyjne dla miast, które już tę sieć tworzą. Aby zostać przyjętym do tego elitarnego grona, musimy zainteresować przyszłych partnerów nowymi pomysłami i wartościami. To właśnie one staną się argumentami dla ekspertów UNESCO" - mówił Martenka.

Pełnomocnik prezydenta zaznaczył, że znalezienie się w Sieci Miast Kreatywnych byłoby dla miasta dużą nobilitacją, możliwością nie tylko chwalenia się potencjałem i dokonaniami, ale pozwoliłoby otworzyć nowe drogi rozwoju, także w dziedzinie przedsiębiorczości.

Do zadań pełnomocnika prezydenta Bydgoszczy należy przygotowanie wniosku o włączenie miasta do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO wraz z niezbędnymi dokumentami. Kompletną aplikację miasto musi złożyć do końca czerwca 2021 roku, a listę miast UNESCO ogłosi w listopadzie.

Sieć Kreatywnych Miast UNESCO (UCCN) została utworzona w 2004 r. w celu wspierania międzynarodowych inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w obrębie i pomiędzy miastami na świecie, które zainwestowały w kulturę i kreatywność jako strategiczną dźwignię dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla wszystkich miast należących do państw członkowskich ONZ i członków stowarzyszonych.