Dynastia i państwo, społeczeństwo, nauka i kultura to zagadnienia przedstawione na wirtualnej wystawie poświęconej Jagiellonom, którą przygotował Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Ekspozycja powstała z okazji 500. rocznicy urodzin króla Zygmunta II Augusta.

Wirtualną wystawę zatytułowaną „Złota epoka Jagiellonów” można obejrzeć pod adresem https://zlotaepoka.ossolineum.pl.

Dyrektor Ossolineum dr Adolf Juzwenko wskazał, że tytuł ekspozycji nawiązuje do popularnego określenia „złoty wiek kultury polskiej”, a wystawa koncentruje się na przybliżeniu okresu panowania dwóch ostatnich Jagiellonów. Twórcy ekspozycji – jak podkreślił Juzwenko - wykorzystali do jej opracowania przede wszystkim zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

„Wystawa prezentuje także zabytki z czasów rodzenia się potęgi tej dynastii, artefakty kluczowe dla charakterystyki 200 lat rządów Jagiellonów do okresu schyłkowego, którego kres wyznacza śmierć Zygmunta Augusta” - napisał Juzwenko.

Prezentowane treści zostały podzielona na kilka obszarów; tj. "dynastia i państwo Jagiellonów"," społeczeństwo oraz kultura" i "nauka". Na stornie wystawy można też znaleźć zakładki – gry edukacyjne i testy interaktywne oraz posłuchać koncertu muzyki z epoki Jagiellonów.

Kurator wystawy Dorota Sidorowicz-Mulak w słowie wstępnym do ekspozycji podkreśliła, że prezentowane zabytki pozwalają zastanowić się nad tym, jaka była Polska Jagiellonów. „Zachęcają, by spojrzeć przez ich pryzmat na mit złotego wieku, który silnie zakorzeniony jest w polskiej tradycji i kulturze. W jaki sposób się zrodził? Dokumenty i artefakty stanowiące namacalne świadectwo tamtych czasów, stanowią dowód na to, że został on zbudowany na silnych podstawach stworzonych przez Jagiellonów” - napisała.

Motywem przewodnim ekspozycji jest jeden z elementów dekoracyjnych występujących na oprawach woluminów należących do Zygmunta II Augusta. „To wytłoczony złotem superekslibris króla jako władcy Korony i Litwy. Znak świadomie wykorzystujący bogatą symbolikę ukrytą w herbach Orzeł i Pogoń umieszczonych obok siebie, mających przywołać na myśl wszystkie narody zgodnie zamieszkujące obszary Rzeczpospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego pod rządami Jagiellonów” - wskazała kurator.

Wirtualna wystawa „Złota epoka Jagiellonów” została zrealizowana przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w Sieci” nadzorowanemu przez Narodowe Centrum Kultury.