Białostocki Teatr Lalek (BTL) to miejska instytucja; jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych teatrów lalek w kraju. Od 2012 roku instytucją zarządza reżyser Jacek Malinowski, jego obecna kadencja kończy się 31 sierpnia.

Władze Białegostoku chciały powołać Malinowskiego na kolejną, 4-letnią kadencję bez konkursu.

Ten zamiar Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaopiniowało negatywnie - o czym minister Piotr Gliński poinformował miasto w przesłanym piśmie datowanym 13 marca. "Obsadzanie stanowiska dyrektora instytucji kultury w drodze konkursu stanowi realizację konstytucyjnej zasady korzystania z praw publicznych. Jest to najbardziej transparentna i rekomendowana przez środowiska twórców metoda wyboru dyrektora" - wyjaśnił.

Reklama

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej - kandydaci na stanowisko dyrektora BTL mogą składać dokumenty do 30 czerwca. Muszą mieć m.in. wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną, a także doświadczenie zawodowe w pracy artystycznej związanej z teatrem.

Każdy kandydat musi również przedstawić plan autorski program działalności teatru na okres czterech sezonów, w tym określenie wizji działalności, koncepcję programowo-artystyczną oraz współpracę z artystami i instytucjami z kraju i zagranicy.

Konkurs do 31 sierpnia rozstrzygnie komisja powołana przez prezydenta Białegostoku. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bialystok.pl.

Z ogłoszenia wynika, że nowy dyrektor BTL powinien objąć stanowisko na czas czterech sezonów artystycznych od 1 września.