Po weekendzie majowym do większej normalności wróci życie społeczne. Rząd zdecydował, że 4 maja uchylony zostanie zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Jak informuje rząd, instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Jeśli chodzi o funkcjonowanie bibliotek od 4 maja 2020 r., rząd przygotował specjalne wytyczne, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) bibliotek oraz użytkowników, minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz użytkowników, ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem oraz kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Biblioteki będą musiały umieścić informacje o maksymalnej liczbie użytkowników czy odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece a także zapewnić użytkownikom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).

Mogą zostać także wdrożone następujące ograniczenia:

  • Ewentualne ograniczenie godzin otwarcia;
  • Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych;
  • Ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe);
  • Ograniczenie możliwości korzystania z szatni lub czasowe zniesienie takiej możliwości.