Nagradzany na festiwalach teatralnych spektakl "Ferdydurke" w reżyserii Aliny Moś-Kerger będzie można obejrzeć w sobotę na kanale YouTube Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Przedstawienie uhonorowane zostało aktorską nagrodą zespołową na XIII Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim. Spektakl zakwalifikowano również do ścisłego finału IV edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa".

Alina Moś-Kerger otrzymała nagrodę za reżyserię na 44. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych/"Klasyka Żywa". Przedstawienie prezentowane było również ramach ubiegłorocznych Warszawskich Spotkań Teatralnych.

Spektakl jest pokłosiem pierwszej edycji konkursu dla młodych reżyserów na koncepcję wystawienia adaptacji scenicznej wybranego tekstu Witolda Gombrowicza. Nabór do II edycji konkursu trwa do 30 kwietnia. Główną nagrodą w konkursie jest sceniczna realizacja zwycięskiej koncepcji w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu. Premiera przedstawienia powstałego w oparciu o wybrany projekt odbywa się w ramach organizowanego co dwa lata w Radomiu Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

"Ferdydurke" będzie można obejrzeć na kanale YouTube Teatru Powszechnego w Radomiu w sobotę o godz. 19.

Codziennie wieczorem na kanale YouTube teatru w Radomiu jego aktorzy czytają także opowiadania radomskich pisarzy z tomiku "Powroty. Radom" wydanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu.