Muzeum podało, że Miejsce Pamięci jest od 12 marca zamknięte ze względu na epidemię koronawirusa. Zwiedzić je można teraz jedynie w sieci pod adresem http://panorama.auschwitz.org/. Z tej właśnie możliwości w marcu skorzystało 50 tys. internautów.

Wirtualne zwiedzanie Muzeum możliwe jest od kilku lat. Na ekranie zobaczyć można byłe obozy Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau, a także tzw. Judenrampe, czyli torowisko, gdzie bieg kończyły transporty z deportowanymi. W tym miejscu Niemcy przeprowadzali selekcję Żydów, większość skazując na śmierć.

Panorama dostępna jest w wersjach polskiej i angielskiej.

Zdjęcia wykonane w panoramie 360-stopniowej pokazują autentyczny teren i obiekty byłego niemieckiego obozu. Zostały wzbogacone o historyczne opisy, relacje świadków, dokumenty i fotografie, a także prace artystyczne wykonane przez więźniów i przedmioty związane z historią obozu.

Korzystający z wirtualnego zwiedzania mogą obejrzeć obiekty na co dzień niedostępne dla turystów. To m.in. wieże wartownicze, blok 10, w którym wykonywane były eksperymenty sterylizacyjne, i cele w podziemiach bloku 11.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je ponad 2,32 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.