Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, we współpracy z Fundacją prof. Jacka Orłowskiego - Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza, planuje publikację kompletnego wydania "Dramatów" Antoniego Czechowa.

Jak wyjaśnił Kuba Galczak z Teatru Nowego, wszystkie publikowane utwory - "Płatonow", "Iwanow", "Kusy", "Mewa", "Wujaszek Wania", "Trzy siostry" i "Wiśniowy sad" - zostały przetłumaczone w ostatnich kilkudziesięciu latach przez "najwybitniejszych znawców" twórczości Czechowa. Ich autorami są: Jarosław Iwaszkiewicz, Artur Sandauer, Natalia Gałczyńska, Czesław Jastrzębiec–Kozłowski i Adam Tarn.

"Publikując klasyczne przekłady, które na stałe weszły do literatury polskiej, chcemy jednocześnie pokazać dramaty Czechowa w nowym świetle nawiązując do współczesnych badań nad jego twórczością. Dlatego wstęp do książki napisała prof. Marina Litawrina jedna z najwybitniejszych rosyjskich badaczek dramaturgii autora" - mówi.

Publikacja zawierać będzie przypisy do poszczególnych dramatów oraz wyczerpującą bibliografię, kalendarium życia Czechowa, a także biogramy autorów poszczególnych przekładów. Oprawą graficzną książki przygotuje dziekan wydziału grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi prof. Piotr Karczewski, a opiekę merytoryczną nad publikacją sprawuje profesor Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie i Szkoły Filmowej w Łodzi Jacek Orłowski.

Galczak zwraca uwagę, że przygotowywana publikacja prezentuje krytyczne opracowanie wszystkich dramatów Czechowa z obszernym komentarzem dotyczącym kontekstu kulturowego. "Czechow-pisarz wykorzystywał bogaty zasób idiomów: język bohaterów jest kluczem do poznania ich wewnętrznego świata i właściwego odczytania ich postaw czy sposobu myślenia. Krytyczny komentarz stara się zrekonstruować te idiomy, dzięki czemu teksty dramatyczne stają się znacznie bardziej zrozumiałe dla współczesnego czytelnika" - podkreśla Galczak.

Według niego, w ostatnich czterdziestu latach badania nad twórczością Czechowa przezywają rozkwit - zarówno w Rosji, jak też na Zachodzie. Przygotowywana publikacja bazuje na rezultatach tych badań. Opatrzona zostanie również w bibliografię uwzględniającą najważniejsze interpretacje twórczości Czechowa od końca XIX wieku, aż do czasów współczesnych wraz z krótkim omówieniem każdej z tych pozycji.

"Dzięki temu stanowić może pomocne, nieobecne dotychczas w języku polskim narzędzie dla ludzi teatru oraz wszystkich zainteresowanych twórczością rosyjskiego pisarza i szerzej - rosyjską kulturą klasyczną końca XIX wieku" - przekonuje Galczak.

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.