Potrzeba autorytetów jest tym większa, im większy jest szum informacyjny. Tym bardziej należy wspierać tych, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się do przełamywania schematów i zmuszają do refleksji. W poprzednich edycjach wśród laureatów byli np. Anda Rottenberg czy Elżbieta i Krzysztof Pendereccy. Nazwisko tegorocznego laureata poznamy 25 lutego.

"Potrzeba autorytetu wydaje się tą, która łączy pokolenia. Zwłaszcza teraz, gdy każdego dnia rodzą się nowe osobowości, które walczą przede wszystkim o swoją rozpoznawalność. Trudno się nam w tym „insta-świecie” odnaleźć, dlatego mam przekonanie, że znaczenie Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora – wraz ze swoją ponad dwudziestoletnią historią – nabiera jeszcze większej mocy. Wspieramy nią bowiem autorytety w dziedzinie niełatwej, bo dotyczącej ochrony dziedzictwa kulturowego Polski. Być może jej laureaci nie podbijają jeszcze mediów społecznościowych, ale nie mam wątpliwości, że ich praca jest paliwem dla nowych twórców i pomaga młodym w poszukiwaniu tożsamości – mówi Sławomir S. Sikora, prezes Zarządu Citi Handlowy.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora, która corocznie przyznawana jest przez Fundację Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, powstała po to, by wyróżniać osobowości wybitne, ponadprzeciętne, których działalność może nas inspirować.

W 21-letniej historii Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora otrzymali m.in. Elżbieta i Krzysztof Pendereccy. Stworzone przez nich Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach stało się miejscem, w którym młodzi adepci sztuki mogą rozwijać swój talent, wrażliwość artystyczną i warsztat, pracując pod okiem najwybitniejszych artystów z całego świata. Za wybitne osiągnięcia w działalności badawczej, wystawienniczej, społecznej oraz animacji kultury, dotyczące polskiej i światowej sztuki przełomu XX i XXI wieku .

Nagrodę otrzymała również Anda Rottenberg. W 2013 roku Kapituła pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda doceniła Andę Rottenberg za jej działalność związaną z popularyzacją polskiej sztuki współczesnej, a przede wszystkim za wydobycie całej jej artystycznej i intelektualnej złożoności oraz związków z polskim i europejskim dziedzictwem kulturowym.

Brytyjski historyk prof. Norman Davies został uhonorowany za całokształt działalności upowszechniającej polskie dziedzictwo kulturowe za granicą, a także za wnikliwe i krytyczne badania, w których wykazał związki dziedzictwa kulturowego Polski oraz centralnych i wschodnich obszarów Europy z dziedzictwem całego kontynentu.

Z kolei za wybitne dokonania w sferze filmu i teatru promujące polską kulturę, a także za upowszechnianie wiedzy o potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce i wpływ na jego utrwalanie i popularyzację nagrodzono Krystynę Zachwatowicz i Andrzej Wajdę.

Kapituła Nagrody doceniła również Leona Tarasewicza za świadome, wieloletnie budowanie pomostów pomiędzy odmiennymi grupami etnicznymi, językowymi i religijnymi polsko-białorusko-litewskiego pogranicza w trakcie kolejnych edycji dorocznego festiwalu "Trialog" w Krynkach na Podlasiu. - Na ile możemy, na ile dajemy radę, stwarzamy miejsce, które staje się partnerem od dyskursu, z różnymi ludźmi, którzy tworzą kulturę. Sokrat (pisarz białoruski) dał nam fundament pod naszą moralność, dzięki niemu myśmy po prostu przenieśli ideę białoruską na dzień dzisiejszy i na tyle na ile możemy staramy się ją tworzyć dzisiaj. W Krynkach spotykają się ludzi e z różnych kultur i to daje możliwość rozwoju współczesności dla wszystkich. Kultura, która się rozwija na tamtych terenach, granice jedynie uwzględnia. Tylko ciągłość kulturowa daje wartość istnienia.

W ubiegłych latach Nagrodę otrzymywali twórcy i animatorzy. Wyróżniane były także nieprzeciętne inicjatywy. W 2014 roku Nagrodę otrzymał Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, który sprawuje od 1990 roku opiekę nad najstarszą polską nekropolią w Wilnie. Dzięki niemu przeprowadzono renowację ponad 60 zabytków. Ubiegłorocznym laureatem Nagrody został ks. bp Waldemar Pytel, uhonorowany za ponad trzydziestoletni wysiłek na rzecz ocalenia, rewitalizacji i przywrócenia świetności kwartałowi luterańskiemu wraz z Kościołem Pokoju w Świdnicy, wpisanym w 2001 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Nazwisko tegorocznego laureata poznamy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 25 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie. Uroczystość XXI edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.