Łukasz Plesnar urodził się 22 października 1951 r. w Krakowie. Ukończył II LO im. Króla Jana III Sobieskiego. Studiował polonistykę i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1974-1982 pracował w Zakładzie Filmu i Telewizji Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Był członkiem komitetu redakcyjnego wydawanej najpierw w "podziemiu", a potem już legalnie, krakowskiej "Arki". W tym piśmie opublikował pod pseudonimem Michał Spis ważne teksty m.in. "Trzeba głośno mówić czyli o Józefie Mackiewiczu piórem antykomunisty". W stanie wojennym był internowany od stycznia do lipca 1982 r. za działalność w "Solidarności" na Uniwersytecie Śląskim. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Uhercach.

Był pierwszym szefem Działu Zagranicznego założonego w 1990 r. dziennika "Czas Krakowski". W latach 1992-93 pełnił funkcję dyrektora i redaktora naczelnego Ośrodka TVP w Krakowie.

W 1983 r. Plesnar, jako młody adiunkt, rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim – najpierw w Katedrze Filmu i Telewizji, potem w Instytucie Sztuk Audiowizualnych, którego pracami kierował jako dyrektor od 1996-99. W latach 1999-2002 był prodziekanem ds. finansowych na nowo utworzonym Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. W Instytucie Sztuk Audiowizualnych kierował Katedrą Historii Filmu.

W 2000 r. został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi.

Prof. Łukasz Plesnar szczególną miłością darzył western i temu gatunkowi filmowemu poświęcił swoje najważniejsze publikacje, w tym książkę "Twarze westernu", za którą otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Za największe filmy w historii kina uważał "Obywatela Kane" Orsona Wellsa i "Generała" Bustera Keatona.

Jest autorem kilkunastu książek i wielu artykułów poświęconych teorii i historii filmów oraz haseł encyklopedycznych, m.in. książek "Semiotyka filmu", "Sposób istnienia i budowa dzieła filmowego" i wspólnie z Rafałem Syską serii wydawniczej „Mistrzowie kina amerykańskiego".

Koleżanki i koledzy z Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ napisali, że ze smutkiem żegnają "przyjaciela, wybitnego znawcę kina amerykańskiego, wielbiciela kotów, działacza pierwszej +Solidarności+". "W ostatnim czasie pracował nad monografią twórczości Clinta Eastwooda, na którą wszyscy czekaliśmy" – przypomnieli. "Zapamiętamy Łukasza Plesnara jako człowieka serdecznego i życzliwego, o nieprzeciętnym poczuciu humoru, tolerancyjnego i otwartego na innych ludzi. Jego rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia" – podkreślili.