Z badań dotyczących czytelnictwa, prowadzonych przez Bibliotekę Narodową wynika, że w Polsce szczególną popularnością cieszą się książki historyczne.

Pojawiło się ich mnóstwo także w związku z rokiem stulecia polskiej niepodległości. Przeważają te poświęcone zmaganiom z zaborcami o odzyskanie utraconej suwerenności, dotyczące zrywów narodowowyzwoleńczych, których w naszej historii nie brakuje.

Mam wrażenie, że trochę mniejszą uwagę zwracamy na nasze dokonania na niwie gospodarczej, mimo że jest się czym pochwalić. Dlatego cieszę się, że tę lukę stara się zapełnić Warsaw Enterprise Institute, który wspólnie z Fundacją im. XBW Ignacego Krasickiego wydał „Poczet przedsiębiorców polskich”.

W książce przedstawione są biogramy 61 osób, które miały wpływ na historię gospodarczą Polski – od czasów piastowskich do 1939 r. Mamy tutaj tak głośne nazwiska jak Franciszek Ksawery Drucki Lubecki, Stanisław Staszic czy Władysław Grabski, ale także te mniej znane, jak Uriel Górka, Hieronim Pinocci czy Anna Jabłonowska. Poczet daje pełen przegląd niezwykle inspirujących postaci, które zabierają nas w podróż przez poszczególne epoki naszej historii. Każdemu okresowi jest również poświęcone słowo wstępne, przybliżające losy gospodarcze naszego kraju. Z książki można się dowiedzieć m.in., że pierwsze wielkie fortuny na ziemiach polskich powstawały dzięki handlowi żywnością oraz surowcami (sól), że I Rzeczpospolita intensywnie rozwijała się gospodarczo przed ostatecznym upadkiem, a Królestwo Polskie na początku swojego bytu pod berłem carów stało się najbardziej uprzemysłowioną częścią Imperium Rosyjskiego.

Autorami tej niezwykłej publikacji są Marcin Rosołowski, Andrzej Krajewski, Arkadiusz Bińczyk oraz Wojciech Kwilecki.

Książkę udało się wydać dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Fundacji XX. Czartoryskich.

Paweł Ludwicki