Tomasz Rodowicz jest dyrektorem artystycznym Teatru Chorea, aktorem, reżyserem, wykładowcą akademickim, jedną z najważniejszych postaci polskiego teatru alternatywnego.

Urodzony w 1951 roku Rodowicz w latach 1977-2000 występował w teatrze "Gardzienice" Włodzimierza Staniewskiego. W 2004 r. wraz Dorotą Porowską i Elżbietą Rojek założył mieszczące się w Łodzi Stowarzyszenie Teatralne Chorea, będące ośrodkiem artystyczno-dydaktycznym. W pracy twórczej często inspiruje się myślą Jerzego Grotowskiego.

Tytuł "Człowieka Teatru" przyznaje kapituła Fundacji Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera. Celem nagrody jest przypominanie i propagowanie wyrażanej w praktyce twórczej, dydaktycznej oraz pisarskiej idei jej patrona.

Nagroda ma na celu m.in. "wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie".

Przyznająca wyróżnienie fundacja stawia sobie również za cel promowanie "wartości, którym przez całe życie wierny był patron Fundacji tj. zawodową rzetelności, uczciwości, dobrze pojętej pracowitości, globalnego spojrzenia na teatr, obywatelskiej odpowiedzialności, wszechstronności w działaniu na gruncie teatralnym".

Kapitułę VI edycji nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner - Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski, a także laureaci poprzednich edycji Nagrody - Anna Augustynowicz, Piotr Cieplak, Jacek Głomb, Jan Englert i Jerzy Trela. Współfundatorem tegorocznej edycji nagrody jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, a mecenasem uroczystości jej wręczenia m. st. Warszawa.

Nagroda zostanie w tym roku przyznana po raz szósty 25 marca w stołecznym Teatrze Powszechnym, którego wieloletnim dyrektorem, a obecnie patronem jest Zygmunt Hübner.