Galeria Bielska BWA kończy digitalizację ok. 400 prac z liczącej 970 obiektów własnej kolekcji, z których większość na początku 2019 r. zostanie udostępniona w Internecie. Dołączą do ok. 500 dzieł, które umieszczono już w sieci 2 lata temu - podała we wtorek Galeria.

Obecnie digitalizowane są dzieła malarskie, rzeźby, obiekty, a także prace na papierze - fotografie, grafiki i rysunki. „Ok. 300 prac zostanie umieszczonych na stronie www.kolekcja.galeriabielska.pl. 100 kolejnych, do których Galeria nie ma praw autorskich, znajdzie się w repozytorium cyfrowym, dostępnym dla zainteresowanych poprzez funkcjonujące w naszym holu stanowisko komputerowe” – poinformowała Grażyna Cybulska z Galerii Bielskiej BWA.

Jak podała, realizacja projektu rozpoczęła się po wakacjach a finał zbiegnie się z zakończeniem roku. W Galerii efekty zostaną zaprezentowane 28 grudnia. W Internecie można je będzie zobaczyć na początku przyszłego roku.

W prezentacji zdigitalizowanej drugiej części kolekcji wezmą udział członkowie bielskiego koła Polskiego Związku Niewidomych. Cyfrowe zarchiwizowanie umożliwia dotarcie ze sztuką do niewidomych i słabowidzących. Cybulska przypomniała, że w 2016 r. z kolekcji wybrano 20 prac, które opatrzono opisem dźwiękowym, tzw. audiodeskrypcją. Obecnie dołączy do nich kolejnych 20.

„Co ciekawe, teraz będą to dzieła wykonane różnymi technikami. Dotychczas udostępniliśmy tylko malarstwo, a obecnie będzie to także rzeźba, prace na różnych podłożach, jak papier, czy tkanina, oraz – co jest sprawą bardzo skomplikowaną – filmy wideo. Opisy nagra aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Rafał Sawicki” – powiedziała Cybulska.

Dzięki digitalizacji w jednym miejscu zebrane zostają informacje przydatne kolekcjonerom, historykom i konserwatorom sztuki. To m.in. historia dzieła, jego sygnatura, stan zachowania, zabiegi konserwatorskie, jakie wobec niego zastosowano. Cybulska powiedziała, że digitalizacja nie obejmie na razie ok. stu obiektów w kolekcji galerii. „Liczymy, że uda się to zrobić w przyszłości” – zaznaczyła.

Projekt uzyskał dofinansowanie z funduszy ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura Cyfrowa 2018.

Na kolekcję sztuki Galerii Bielskiej BWA składają się obrazy, grafiki, rysunki, fotografie, rzeźby, tkaniny i inne obiekty, które są gromadzone niemal od początku istnienia placówki w Bielsku-Białej, czyli od lat 60. Zbiory są bardzo różnorodne. Zawierają prace uznanych artystów, klasyków sztuki polskiej oraz młodych, obiecujących twórców. Tworzą ją rysunki, grafiki, fotografie, rzeźby, obiekty, wideoinstalacje i lightboxy.

Są wśród nich m.in. dzieła Józefa Hałasa, Stasysa Eidrigeviciusa, Stanisława Fijałkowskiego, Teresy Murak i Andrzeja Szewczyka, Bożeny Grzyb-Jarodzkiej, Pawła Jarodzkiego, Andrzeja Urbanowicza i Leona Tarasewicza.

Specyfiką kolekcji jest stale powiększający się zbiór prac laureatów i uczestników Biennale Malarstwa Bielska Jesień, zbieranych regularnie od początku XXI w. Dzięki temu kolekcja umożliwia zapoznanie się ze zjawiskami w malarstwie polskim ostatnich lat.

Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA budowana jest w dużym stopniu dzięki dotacjom ministerstwa kultury i przy dofinansowaniu samorządu Bielsko Biała. Wiele prac zostało podarowanych przez artystów.