Bitow napisał ponad 30 utworów, część z nich opublikowano w ZSRR dopiero po rozpoczęciu pierestrojki. Był w gronie pisarzy, którzy wzięli udział w wydaniu bez zgody cenzury almanachu literackiego "Metropol". W latach 1991-2016 stał na czele PEN Clubu.

W 1978 roku w USA opublikowano powieść Bitowa "Puszkinskij dom" (Dom Puszkina), określaną jako jeden z głównych przykładów rosyjskiego postmodernizmu. W ZSRR wydano ją dopiero w 1987 roku. Utwór ten w 1990 roku został uznany za "najlepszą zagraniczną książkę roku" we Francji.

Bitow był przedstawicielem prozy psychologicznej. W narracji często stosował technikę strumienia świadomości.

W 2014 roku na łamach niezależnej "Nowej Gaziety" Bitow wyraził sprzeciw wobec działań rosyjskich władz w związku z aneksją ukraińskiego Krymu. (PAP)