Mazurka Dąbrowskiego na stojąco słucha z wściekłą miną m.in. Wiaczesław Mołotow, który przewodniczy sowieckiej delegacji. Rubinstein dostaje owacje. Zdaniem historyków polska delegacja nie mogła pojawić się w USA, gdyż mocarstwa nie porozumiały się co do tego, kto miałby ją sformować. Ostatecznie Polska podpisała akt regulujący działalność ONZ z opóźnieniem, lecz oficjalnie zalicza się do grona 51 członków założycieli. Pomnik Rubinsteina stoi dziś w głównej siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

Zobacz, kto jeszcze znalazł się na naszej liście:

Ludzie Niepodległości

Ludzie Niepodległości

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Uchodził za niedoścignionego wykonawcę dzieł Chopina i niestrudzonego popularyzatora muzyki swojego przyjaciela Karola Szymanowskiego. Gdy jeszcze w 1917 r. po wybuchu rewolucji paszport Rubinsteina stracił ważność, z pomocą przyszedł król Hiszpanii Alfons XIII: nakazał wydać pianiście – wbrew prawu międzynarodowemu – paszport hiszpański stwierdzający, że jego posiadacz jest obywatelem polskim. „Dzięki temu zostałem uznany przez wielkie państwo jako pierwszy obywatel wolnej Polski, która w rzeczywistości dopiero znacznie później miała odzyskać niepodległość” – wspominał po latach Rubinstein