Urodził się w 1914 r. w Berlinie jako Zdzisław Antoni Jeziorański. Ukończył ekonomię w Poznaniu. Zaczął doktorat, ale wybuchła II wojna światowa. W kampanii wrześniowej był żołnierzem 2 Dywizjonu Artylerii Konnej, a potem wstąpił do Związku Walki Zbrojnej (późniejsza Armia Krajowa). Pod pseudonimem Jan Nowak kursował jako emisariusz między okupowaną Warszawą a rządem polskim w Londynie.

Ludzie Niepodległości

Ludzie Niepodległości

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Brał udział w powstaniu warszawskim, a po jego upadku przedostał się z żoną do Londynu. Pod gipsowymi opatrunkami przenieśli informacje o sytuacji w Polsce i dokumentację powstania. Zostali na emigracji. Nowak najpierw pracował w Radiu BBC, a w 1951 r. zaczął organizować redakcję RWE w Monachium. W 1977 r. zamieszkał pod Waszyngtonem. Działał w Kongresie Polonii Amerykańskiej i był konsultantem Narodowej Rady Bezpieczeństwa, a przede wszystkim – niestrudzonym lobbystą na rzecz demokratyzacji Polski. Po wyborach w 1989 r. skutecznie zabiegał o miliard dolarów na polski fundusz stabilizacyjny i redukcję zadłużenia. Przyczynił się do przyjęcia Polski do NATO. Na stałe wrócił w 2002 r. Zdążył przeżyć w wolnej Polsce dwa i pół roku.

Zobacz, kto jeszcze znalazł się na naszej liście: