Wręczenie nagrody odbyło się w niedzielę w Ołomuńcu.

W trzeciej edycji poetyckiej Nagrody Vaclava Buriana, którą przyznaje międzynarodowe jury (Petr Borkovec, Leszek Engelking, Sabine Eschgfaller, Maria Ferencuhova, Tomas Tichak) nagrodzono polskiego poetę Jarosława Mikołajewskiego za "wiersze o zachwycającej prostocie, jaką inni poeci osiągają zwykle po długich latach błądzenia" - jak uznali jurorzy, oraz Czecha, Michala Habaja, który "w swoich dystopijnych wizjach jest zarazem w całej pełni lirykiem prezentującym obrazy niepospolicie piękne".

Z kolei Nagrodę Vaclava Buriana za wkład w dziedzinie kultury w dialog środkowoeuropejski odebrał polski bohemista i tłumacz literatury czeskiej i słowackiej Andrzej Jagodziński. "Jagodziński to jakby idealny model laureata nagrody za wkład do dialogu środkowoeuropejskiego, zwłaszcza w dziedzinie kultury, niemal chodzący wzorzec z Sevres czy może raczej z Pragi lub Bratysławy" – napisał w laudacji Leszek Engelking.

Patron wyróżnienia, Vaclav Burian to czeski poeta, wydawca, polonista, dziennikarz, tłumacz i promotor literatury polskiej w Czechach. Co roku przyznawane są dwa oddzielne wyróżnienia. Każdy z nagrodzonych otrzymuje broszę i 1 tys. euro. Jedno dla poety lub poetki z Czech, ze Słowacji, z Polski lub obszaru niemieckojęzycznego, drugie za działalność na rzecz dialogu środkowoeuropejskiego.