Powstanie Instytutu Literatury, instytucji, która będzie promować twórczości polskich literatów, zapowiedział w sobotę wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, otwierając XV Warsztaty Herbertowskie.

Minister Gliński zapowiedział, że począwszy od tego roku, roku stulecia odzyskania niepodległości, Warsztaty Herbertowskie zostają objęte opieką państwa, a tegoroczna, jubileuszowa ich edycja przyjmuje formułę I Kongresu Współczesnej Literatury Polskiej. Warsztaty, jak dotychczas, odbywać się będą co roku, a kongres raz na trzy lata.

Zapowiedział, że od przyszłego roku Warsztaty Herbertowskie znajdą się w programie nowej instytucji kultury, którą powoła minister pod nazwą Instytut Literatury. Gliński powiedział, że"stanie się on częścią państwowego mecenatu nad kulturą", a jego działalność uzupełni pracę istniejących już placówek ministerialnych, jak Instytut Książki i Państwowy Instytut Wydawniczy.

Na razie nie wiadomo, kiedy Instytut Literatury zostanie powołany, jaki będzie miał budżet i kierownictwo. MKiDN podaje, że będzie to "szeroko zakrojony projekt o ogromnym walorze edukacyjnym, który ma umożliwić wszystkim zainteresowanym dostęp do najnowszej wartościowej literatury. Jego celem jest zapoznanie z nowymi formami literackimi, współczesnymi konwencjami oraz wartościowymi innowacjami".

15., jubileiuszowa, edycja Warsztatów Herbertowskich została bardzo rozbudowana i ma formułę I Międzynarodowego Kongresu Współczesnej Literatury Polskiej. Taki kongres ma towarzyszyć Warsztatom Herbertowskim co trzy lata. Tegoroczne obrady odbywać się będą od 22 do 26 września w Zakopanem, a weźmie w nich udział kilkudziesięciu profesorów, badaczy literatury współczesnej, a także tłumacze z Polski, Brazylii, Bułgarii, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Ukrainy, USA i z Włoch.

Zaplanowane referaty poświęcone są głównie interpretacji współczesnej poezji, jej związkom z poezją światową oraz sztukami wizualnymi. W czasie kongresu omawiana będzie twórczość takich autorów, jak: Julia Hartwig, Urszula Kozioł, Beata Szymańska, Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk, Jacek Bierezin, Witold Gombrowicz, Henryk Grynberg, Zbigniew Herbert, Julian Kornhauser, Wiesław Myśliwski, Tadeusz Różewicz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Andrzej Stasiuk, Janusz Szuber, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i Wojciech Wencel oraz twórczość kilkunastu młodszych poetów.