O podróży od świata zmysłów do świata idei opowiada "Uczta" - dialog Platona, który za scen Nowego Teatru w Warszawie przeniósł reżyser Krzysztof Garbaczewski. Premiera przedstawienia odbędzie się 8 lutego.

Platoński dialog zinterpretował i przeniósł na deski Teatru Nowego Krzysztof Garbaczewski - jeden z najbardziej popularnych młodych reżyserów polskiej sceny teatralnej, autor takich spektakli jak m.in. "Balladyna", "Poczet królów polskich", "Życie seksualne dzikich" czy "Wyzwolenie".

"Moja miłość do filozofii jest wielka; wydaje mi się to bardzo ważne, żebyśmy w teatrze mogli stawać pod tą ścianą prawdy, piękna i miłości i dopytywali się, czym są tak naprawdę te energie, które nami kierują. I też sama forma dialogu platońskiego wydaje mi się - w sposób nieoczywisty i zabawny - teatralna" - powiedział Garbaczewski podczas poniedziałkowej próby medialnej "Uczty". "My też staramy się wybudować przestrzeń (w teatrze - PAP), która jest otwarta na ten dialog" - podkreślił twórca. Ocenił także, że dzięki temu, iż "Platon nie jest "filozofem doktryny, tylko bardzo często przeczy samemu sobie w poszczególnych dialogach, to ta myśl jego jest wciąż bardzo nieuchwytna".

Garbaczewski przyznał jednak, że zaprezentowanie platońskich dialogów w formie spektaklu to największe zadanie całego przedsięwzięcia. "Jest to tekst nie dramatyczny w sensu stricto, ale z drugiej strony - dający bardzo dużo możliwości dla wyobraźni. I te wszystkie wierzenia, pewne archaizmy tego tekstu wydają mi się dzisiaj bardzo interesujące. Może ma to związek z tym, czym dzisiaj jest nasza cywilizacja, gdzie w natłoku informacji - który czyni dla nas świat bardzo enigmatycznym i niezrozumiałym - potrzebujemy się cofnąć do czegoś, co jest jakąś podstawą naszego myślenia, co jest też podstawą pewnej etyki, moralności, tego jak ją rozumiemy i czego w sumie świat dzisiaj bardzo potrzebuje" - wskazał.

Reżyser ocenił, że wybrany przez niego tekst filozoficzny pozwala na snucie opowieści "o ludzkości, o kondycji człowieka w ogólnym znaczeniu". "Nie przybiera to do końca rodzajowej, obyczajowej historii (...), tylko wychodzimy od pewnych bardzo wielkich haseł i próbujemy je jakoś ujednostkowić w ciele każdego aktora" - powiedział Garbaczewski.

Sięgający w swej twórczości po klasykę prozy i teatru reżyser, zauważa w platońskich dialogach także współczesne wątki. "Poruszamy się też po dzisiejszym krajobrazie pojęciowym (...) Grecja dzisiaj jest syndromem problemów europejskich, pewnego kryzysu tożsamości europejskiej i ten tekst może nam właśnie o tym przypomnieć" - ocenił. Zauważył również, że aktualna może być także filozoficzna opowieść o świecie zmysłów i idei. "Jest to rozpięte pomiędzy animalistycznymi, zwierzęcymi odruchami człowieka po moment, kiedy jego myśl - w sposób czysty - odkrywa istnienie jakiegoś świata ponadzmysłowego" - powiedział.

Premiera "Uczty" w przekładzie i dramaturgii Andrzeja Serafina, odbędzie się 8 lutego w Teatrze Nowym w Warszawie. W obsadzie znaleźli się: Bartosz Bielenia, Magdalena Cielecka, Bartosz Gelner, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Wojciech Kalarus, Jaśmina Polak, Piotr Polak, Jacek Poniedziałek, Magdalena Popławska oraz Paweł Smagała. Za scenografię odpowiada Aleksandra Wasilkowska; za kostiumy Sławomir Blaszewski; za muzykę Jan Duszyński.