Kolekcję dzieł sztuki - m.in. obrazy Mehoffera, Wyczółkowskiego, Pronaszki oraz świątki dłuta Jędrzeja Wowry - przekazał nieodpłatnie do Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej zarząd fundacji „ Czartak” zajmującej się Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym.

Kolekcja stanowiąca łącznie 812 obiektów będzie prezentowana od października bieżącego roku w Muzeum Miejskim mieszczącym się w renesansowym zamku w Suchej Beskidzkiej. Dzieła stanowią kolekcję gromadzoną przez poetę, prozaika i znawcę sztuki Emila Zegadłowicza i jego rodzinę.

„Te niezwykle cenne zbiory zgromadzone przez rodzinę Zegadłowiczów są powszechnie uważane przez historyków sztuki i literatury za jedne z najbardziej cennych i reprezentatywnych dla okresu dwudziestolecia międzywojennego. Posiadanie tak cennych i wartościowych obiektów, jest dla naszego muzeum ogromnym wyróżnieniem i nobilitacją oraz zobowiązaniem do odpowiedniej opieki, prezentacji i popularyzacji” – powiedziała PAP dyrektor i kustosz dyplomowany Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej Barbara Woźniak.

Kolekcję tworzą prace wybitnych polskich artystów m.in.: Leona Wyczółkowskiego, Jerzego Hulewicza, Józefa Mehoffera, Władysława Lama, Stanisława Noakowskiego, Bronisławy Rychter-Janowskiej i Zbigniewa Pronaszki. Są tam również prace artystów młodopolskich, reprezentujących różne kierunki w sztuce, dzieła Vlastimila Hofmanna, uważanego z kontynuatora symboliczno-alegorycznej linii malarstwa Jacka Malczewskiego.

Ciekawostką jest jeden ze szkiców Jana Matejki do „Stańczyka”. Uwagę zwraca również unikatowe malarstwo chińskie, zbiory dokumentów, fotografii i literatury, a także świątki autorstwa Jędrzeja Wowry.

Wśród przekazanych obiektów są przykłady rzemiosła artystycznego, w tym meble typowe dla secesji wiedeńskiej i poznańskiej, stylu ludwikowskiego i biedermeieru.

„To bez wątpienia jedna z największych prywatnych kolekcji sztuki w Polsce z tego okresu, która w sposób bezpośredni ukazuje silne związki rodziny Zegadłowiczów ze środowiskiem artystycznym i literackim” – wyjaśniła Woźniak.

Przejmując kolekcję Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej zobowiązało się do prezentacji i popularyzacji dzieł, poprzez zorganizowanie wystawy stałej oraz ekspozycji czasowych. Ma także kontynuować badania naukowe nad kolekcją oraz powołać radę naukową. Muzeum będzie również gromadzić pamiątki związane z postacią Emila Zegadłowicza.

„Posiadanie tej kolekcji daje nam możliwość kontynuowania i prowadzenia badań naukowych, związanych zarówno z jej dziejami oraz niezwykłymi osobowościami, które ją tworzyły; równolegle opracowując, gromadząc i prezentując materiały związane z historią Suchej Beskidzkiej i regionu babiogórskiego” – powiedziała PAP Woźniak.

Poeta, prozaik dramaturg, tłumacz i znawca sztuki Emil Zegadłowicz urodził się 20 lipca 1888 r. w Białej Krakowskiej (dziś Bielsko-Biała). Dzieciństwo spędził w Gorzeniu Górnym w majątku rodzinnym koło Wadowic. Studiował polonistykę, germanistykę i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Wiedniu i Dreźnie. W latach 1919–21 pracował jako urzędnik w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Zmarł 24 lutego 1941 r. w Sosnowcu.

W 1946 r. staraniem żony i córek pisarza powstało Muzeum Emila Zegadłowicza w dworku w Gorzeniu Górnym. W 1992 r. rodzina pisarza powołała fundację „Czartak” zajmującą się muzeum i zbiorami.

Zarząd Fundacji „Czartak”, dotychczas sprawujący pieczę nad kolekcją, już w 2016 r. wystąpił do burmistrza Suchej Beskidzkiej w sprawie nieodpłatnego jej przejęcia przez Muzeum Miejskie. Ostateczna decyzja o przejęciu kolekcji zapadła po uregulowaniu stanu prawnego zespołu zamkowo-parkowego w Suchej Beskidzkiej, w którym siedzibę ma muzeum. Po wieloletnich staraniach zespół zamkowo-parkowy stał własnością miasta Sucha Beskidzka.