Koncerty, warsztaty i konkurs chóralny z udziałem 12 chórów z Polski i Ukrainy złożą się na III Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra, który potrwa od 8 do 10 grudnia w Katowicach, Cieszynie i innych miejscowościach Śląska Cieszyńskiego.

Celem festiwalu jest popularyzacja twórczości prof. Józefa Świdra – uznanego kompozytora i pedagoga - oraz kompozytorów pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego, rozpowszechnianie i kultywowanie tradycji muzyki chóralnej, a także wymiana doświadczeń artystycznych, kulturowych i edukacyjnych. Program trzeciej edycji festiwalu wpisuje się też w tegoroczne obchody Roku Reformacji. To właśnie na Śląsku Cieszyńskim mieszka najwięcej polskich ewangelików - ok. 38 tys.

„Trafiamy do różnych środowisk, bo festiwal ma zarówno część edukacyjną – warsztaty, seminaria, jak i koncertową – adresowaną do wszystkich miłośników muzyki” – powiedziała w czwartek PAP w Katowicach dr hab. Izabella Zielecka-Panek.

Pomysł festiwalu narodził się w środowisku kierowanego przez nią Chóru Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie „Harmonia”. Wydarzenie organizują przedstawiciele środowiska akademickiego, artystycznego i religijnego. W programie tegorocznej edycji wydarzenia zaplanowano m.in. benefis prof. Haliny Goniewicz-Urbaś, warsztaty międzynarodowe i seminarium dla dyrygentów, koncerty festiwalowe oraz niedzielny koncert galowy pn. „W przedświątecznym nastroju z muzyką Krzesimira Dębskiego”.

W programie tego koncertu organizowanego w ewangelickim kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach znajdą się utwory sakralne oraz muzyka filmowa Krzesimira Dębskiego (między innymi: „Missa brevis”, „Laudate Dominum”, „Cantabile”, „Mama Africa”, „Rzeka marzeń”). Wykonawcami będą m.in. Krzesimir Dębski (dyrygent, skrzypce) oraz Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją Izabelli Zieleckiej-Panek.

W ramach festiwalu odbędą się również przesłuchania do Międzynarodowego Konkursu Chóralnego im. prof. Józefa Świdra, a także koncert laureatów. Udział w tej rywalizacji weźmie 12 chórów, w tym 1 z Ukrainy.

Patron festiwalu prof. Józef Świder urodził się 19 sierpnia 1930 w Czechowicach-Dziedzicach. Wykształcenie zdobywał m.in. u Bolesława Woytowicza oraz Goffredo Petrassiego we Włoszech. Od 1952 roku pracował w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie pod jego kierunkiem wykształciło się wielu uczniów. Przez wiele lat pełnił tam również funkcję dziekana i prorektora. Był także wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Za swą twórczość chóralną jest ceniony również daleko poza granicami Polski. Komponował przez kilkadziesiąt lat. Do jego najważniejszych utworów zaliczane są m.in. "Tryptyk powstańczy" - oratorium na głosy solowe, chór i orkiestrę (1971), "Kołysanka do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego" na chór mieszany (1986), "Trzy pieśni do słów Josepha Eichendorffa" na chór mieszany (2001). Tworzył też opery.

Prof. Świder był wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodami Ministra Kultury i Sztuki, Nagrodą Ministra Edukacji za działalność pedagogiczną, Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci.

Zmarł w maju 2014 r. w wieku 84 lat.