Polskim Instytutem Sztuki Filmowej przez kolejne pięć lat pokieruje Radosław Śmigulski. 7 grudnia 2017 r. odebrał z rąk wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego powołanie na stanowisko dyrektora PISF. Nową funkcję obejmie 8 grudnia 2017 r.

Polskim Instytutem Sztuki Filmowej przez kolejne pięć lat pokieruje Radosław Śmigulski. W czwartek odebrał z rąk wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego powołanie na stanowisko dyrektora PISF. Nową funkcję obejmie w piątek.

Śmigulski, obok Izabeli Kiszki-Hoflik (dotychczas p.o. szefowej PISF), był rekomendowany ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego przez komisję powołaną do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ostatecznego wyboru dyrektora PISF dokonuje właśnie szef MKiDN.

Reklama

Radosław Śmigulski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ostatnich latach pełnił obowiązki dyrektora Agencji Filmowej Telewizji Polskiej S.A., następnie dyrektora generalnego Syrena Films sp. z o.o. Przez kilka lat związany z Totalizatorem Sportowym sp. z o.o., gdzie pracował jako zastępca dyrektora ds. marketingu i sprzedaży oraz członek zarządu spółki. Jest związany ze Stowarzyszeniem Republikanie. Śmigulski od 2010 roku przez rok był też dyrektorem generalnym Syrena Films, producenta m.in. filmu "Kac Wawa".

Reklama

Śmigulski zastąpi Magdalenę Srokę, którą minister Gliński odwołał 9 października, pomimo negatywnej opinii Rady PISF, z funkcji dyrektora tej instytucji przed upływem kadencji. MKiDN argumentowało zwolnienie Sroki "naruszeniem przez nią podstawowych obowiązków na zajmowanym stanowisku oraz naruszeniem przepisów prawa w związku z listem dyrektor PISF do Christophera J. Dodda, prezesa Stowarzyszenia Amerykańskich Producentów Filmowych". Według ministra kultury, Sroka naraziła na szwank wizerunek Polski i polskich instytucji kultury na arenie międzynarodowej.

Konkurs na nowego dyrektora PISF został ogłoszony pod koniec października.

W składzie komisji konkursowej zasiadali: Krzysztof Zanussi, Alicja Grawon-Jaksik, Jan Pawlicki, Krzysztof Turkowski, Mariusz Łukomski, Igor Ostrowski, Barbara Kwiatkowska-Przybyła, Włodzimierz Niderhaus, Rafał Wieczyński, Piotr Dumała i Michał Góras.

Do konkursu zgłosiło się 9 osób; po ocenie wymogów formalnych złożonych zgłoszeń do dalszego postępowania zostało dopuszczonych 7 kandydatów: Sławomir Bardski, Zbigniew Dowgiałło, Andrzej Jachimczyk, Izabela Kiszka-Hoflik, Włodzimierz Matuszewski, Radosław Śmigulski, Dariusz Zawiślak.

Do kolejnego etapu konkursu dostali się Andrzej Jachimczyk, Izabela Kiszka-Hoflik i Radosław Śmigulski. 1 grudnia komisja konkursowa poinformowała, że z tej trójki najwyższe oceny uzyskali: Radosław Śmigulski i Izabela Kiszka-Hoflik.

Magdalena Sroka była dyrektorką PISF od 3 października 2015 r. Zastąpiła na tym stanowisku Agnieszkę Odorowicz, pełniącą funkcję przez dwie kadencje. Kadencja Sroki upływałaby w 2020 r.

Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał w 2005 r. w efekcie uchwalenia ustawy o kinematografii. Jest państwową instytucją kultury odpowiedzialną za rozwój polskiej kinematografii oraz za promocję polskiej twórczości filmowej za granicą.