Ponad 200 prac, głównie obrazów i grafik, autorstwa sześciu współczesnych artystów białoruskich oraz jednego twórcy z Litwy pokaże Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. Wernisaż ekspozycji pt. „Silwanowicz i Przyjaciele. Bursztynowy Szlak" odbędzie się w czwartek.

Kuratorem wystawy jest mieszkający i pracujący w Grodnie artysta Aleksandr Silwanowicz, który pokaże w Sopocie swoje dzieła. Zachęcił także do udziału w ekspozycji pięciu innych białoruskich twórców oraz autora z Litwy. Wszyscy zaprezentują swoje najnowsze dokonania z lat 2015-17.

Koordynatorka ekspozycji Katarzyna Kaus powiedziała PAP, że wystawa „Silwanowicz i Przyjaciele. Bursztynowy Szlak" jest kontynuacją kilkuletniej współpracy między Państwową Galerią Sztuki w Sopocie i Grodzieńską Salą Wystawową.

Przypomniała, że sopocka galeria zorganizowała do tej pory dwie duże wystawy prezentujące sztukę współczesną z Białorusi - w 2010 r. „Koła" i trzy lata później „Pantielejew i Przyjaciele". W ramach tej kooperacji Grodzieńska Sala Wystawowa gości natomiast polskich twórców - ostatnio w marcu tego roku pokazywała prace trójmiejskiego artysty Daniela Cybulskiego.

"Ten projekt artystyczny pokazuje prace różnych autorów, którzy pochodzą z różnych regionów, tworzą w różnych formach i technikach sztuki. Ale łączy ich przyjaźń, wspólny pogląd na świat, akademicka edukacja, wysoki poziom zawodowy" - objaśnił w katalogu do wystawy w PGS, Silwanowicz. "Wystawa w PGS w Sopocie jest prawdopodobnie największą wystawą sztuki białoruskiej w Polsce w ostatnich latach" - dodał.

Tłumacząc tytuł wystawy napisał: "Przed wiekami nasi przodkowie podtrzymywali handlowe stosunki z narodami zamieszkującymi wybrzeże Bałtyku. Wzdłuż rzeki Niemen płynęły statki z różnorakimi towarami, a w przeciwnym kierunku wracały, dostarczając bursztyn. Ten handlowy szlak nazwano bursztynowym. Tym razem malarze z Nadniemeńskiego kraju dostarczyli do Sopotu inne kosztowności kulturalne – pokłosie swej pracy kulturalnej".

Silwanowicz (ur. 17 czerwca 1965 r. w Grodnie) to absolwent Białoruskiej Akademii Sztuki w Mińsku. Jego prace znajdują się w muzeach białoruskich oraz kolekcjach prywatnych na Białorusi i poza jej granicami. Artysta ma na koncie indywidualne wystawy m.in. w Grodnie, Mińsku, a także na Cyprze, Litwie i w Chorwacji, a także w Polsce (Białystok, Ciechanów, Łódź, Poznań, Toruń, Warszawa), jak również wiele ekspozycji zbiorowych.

Jak napisał w katalogu do wystawy członek Białoruskiego Związku Malarzy i krytyk sztuki Mikołaj Pagranowski, już we wczesnych latach działalności artystycznej Silwanowicz "starał się pozbyć nie tylko nasilenia szkoły realistycznej", ale też "zdołał uniknąć wpływu europejskich stylów oraz trendów i opracował swój własny styl".

Zdaniem krytyka, grodzieński artysta "cudownie łączy archaiczne symbole narodów słowiańskich z symbolami i warstwami archaicznymi różnych kultur i epok".

Pozostali artyści, którzy pokażą swoje prace w sopockiej PGS, to malarze - Sergej Gryniewicz (ur. 1960), Saulius Rudzikas (artysta litewski, urodzony w 1965 r. w Druskienikach), Aleksander Zabawczhik (ur. 1958), graficy - Pawel Tatarnikow (ur. 1971) i Jurij Yakowenko (ur. 1965) oraz tworzący w ceramice Jaugen Adzinoczanka (ur. 1960).

Wystawa „Silwanowicz i Przyjaciele. Bursztynowy Szlak" będzie czynna do 7 stycznia 2018 r.