Rzeźby Jarnuszkiewicza, obraz Gierowskiego, dzieło Koji Kamoji, cykl filmów Zarzyckiej znajdą się na pokazie pt. "The Best Gallery. Nowości w kolekcji" w warszawskiej Zachęcie. Ekspozycja będzie czynna od 30 sierpnia.

"Tytuł pokazu +The Best Gallery+ pochodzi od nazwy jednej z prezentowanych prac: filmu autorstwa grupy Azorro" - powiedziała PAP kuratorka wystawy Małgorzata Bogdańska. "Artyści ci poszukiwali w Berlinie najlepszej dla nich galerii - the best gallery, w której chcieliby umieścić swoje prace. Film, dokumentujący te poszukiwania, stał się częścią naszej kolekcji. A Zachęta, jak każda galeria, dąży, by określano ją mianem najlepszej" - dodała.

Pokaz wpisuje się w cykl regularnie organizowanych prezentacji fragmentów zbiorów w różnych zestawieniach. "Pokazujemy nowe prace artystów polskich zakupione lub podarowane nam w ubiegłym roku" - mówiła kuratorka. "Oprócz jednego dzieła, które trafiło do naszej kolekcji wcześniej, ale nie było jeszcze dotąd prezentowane; chodzi o pracę Kojiego Kamojiego, zakupioną do kolekcji w 2015 roku" - zaznaczyła Bogdańska.

Według niej przyjęta zasada rozbudowy kolekcji kontynuuje tradycję z czasów pierwszego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Istotne jest także konstruowanie różnorodnego obrazu współczesnej sztuki polskiej — również dzięki relacjom, jakie tworzą się pomiędzy dziełami a unikatowym archiwum życia artystycznego, gromadzonym przez dział dokumentacji Zachęty.

"Chodzi nam o spójność i jednorodność kolekcji a zarazem o to, aby to były prace charakterystyczne dla Zachęty" - podkreśliła kuratorka.

Obecny pokaz obejmuje m.in. filmy, np. Anny Molskiej "Platforma" czy zbiór filmów Ewy Zarzyckiej; rzeźby - dwie rzeźby z lat 70. Jerzego Jarnuszkiewicza; po dużej monograficznej wystawie poświęconej w Zachęcie temu artyście, rzeźby te zostały podarowane galerii przez rodzinę.

Eksponowany będzie również podarowany Zachęcie obraz wybitnego przedstawiciela współczesnej awangardy malarskiej Stefana Gierowskiego "uzupełnia on naszą kolekcję dzieł tego artysty - jest to najwcześniejsza z jego prac, które mamy, pochodzi z 1958 r." - dodaje kuratorka.

Artyści, których prace będą pokazywane, to grupa Azorro (Oskar Dawicki, Igor Krenz, Wojtek Niedzielko, Łukasz Skąpski), Karolina Breguła, Stefan Gierowski, Elżbieta Jabłońska, Jerzy Jarnuszkiewicz, Koji Kamoji, Anna Molska, Tomasz Osiński, Katarzyna Przezwańska, Konrad Smoleński, Olga Wolniak, Ewa Zarzycka.

Wystawa, której kuratorkami są: Małgorzata Bogdańska, Joanna Egit-Pużyńska, Maria Świerżewska trwać będzie od 30 sierpnia do 15 października 2017. W niedzielę 3 września o godz. 12.15 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie.