Wśród laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2016, w dziedzinie nauk humanistycznych i sztuki znaleźli się m.in. prof. Krzysztof Globisz oraz dr hab. Maciej Rak.

W kategorii "osiągnięcie naukowe lub artystyczne, w tym wybitny dorobek naukowy lub artystyczny" nagrodę Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło otrzymał wybitny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny prof. dr hab. Krzysztof Globisz. W uzasadnieniu napisano: "za wybitny dorobek artystyczny i pedagogiczny, za doskonałą rolę nauczyciela i przewodnika adeptów sztuki aktorskiej i reżyserii przez 35 lat pracy pedagogicznej w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie oraz za pomoc młodym ludziom w odszukiwaniu własnej drogi twórczej i pokazanie jak osobiste ograniczenia mogą stać się wzmocnieniem przekazu artystycznego".

Autorem wniosku o nagrodę była macierzysta uczelnia aktora - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

"Profesor Krzysztof Globisz – nasz Kochany Kolega, Wspaniały Pedagog i Wybitny Aktor – na wniosek PWST został wyróżniony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów!!!" - napisano na stronie internetowej krakowskiej PWST. "Jesteśmy dumni, szczęśliwi i wzruszeni. Gratulujemy!!! Rektor i Społeczność Akademicka PWST w Krakowie" - podpisano informację.

Pośród 10 laureatów nagród za "wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego", w dziedzinie humanistyki znalazł się też dr hab. Maciej Rak z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, nagrodzony za książkę "Kulturemy podhalańskie" - monografię poświęconą opisowi istotnych kulturemów (słów-pojęć) z gwary Podhala potraktowanych, jako klucze do zrozumienia kultury regionu i wyznaczniki tożsamości jego mieszkańców.

Wśród 25 wyróżnionych autorów rozpraw doktorskich znalazło się troje humanistów: dr Damian Włodzimierz Makuch z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego - wyróżniony za pracę "Wokół pojęcia fantazji. Młodzi pozytywiści wobec polskiego idealizmu +południa XIX wieku+"; dr Marek Polański z Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie - nagrodzony za pracę "Od kompozytora do wykonawcy. Ewolucja formy kaprysu skrzypcowego w okresie postklasycznym na przykładzie kaprysów Joachima Kaczkowskiego i Fryderyka Augusta Duranowskiego jako ważnych ogniw w procesie rozwoju tego gatunku"; dr Agata Sowińska z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - uhonorowana za rozprawę "Hermetica średniowiecza i renesansu. Studium z historii myśli europejskiej".

Ogółem przyznano 44 nagrody.

Komunikat z "Listą prac wyróżnionych Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w 2017 r." podpisał Przewodniczący Zespołu ds. Nagród, prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.