Wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński oraz przedstawiciele samorządu woj. mazowieckiego podpisali w poniedziałek umowę dotyczącą prowadzenia, jako wspólnej instytucji kultury, Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego.

Na mocy umowy ministerstwo będzie przekazywać zespołowi 3 mln 200 tys. zł rocznie na działania artystyczne, natomiast województwo mazowieckie ponad 16 mln zł rocznie.

Jak powiedział minister Gliński, to porozumienie wpisuje się w rozpoczęte w tym roku działania resortu. "Zdecydowaliśmy się po analizie sytuacji w różnych instytucjach kultury w Polsce, że ministerstwo powinno wspomóc niektóre instytucje, które są instytucjami ważnymi dla polskiej kultury, a jednocześnie wymagają dofinansowania i mają znaczenie nie tylko regionalne, ale także ogólnopolskie, a nawet światowe. W tym celu wybraliśmy 10 takich instytucji w całej Polsce w tym zespół +Mazowsze+ (...) To są takie perły polskiej kultury, które wymagają wsparcia" - powiedział Gliński.

"Filozofia tego wsparcia polega na tym, że pieniądze z budżetu centralnego są dodatkiem do tego, co już jest, czyli myśmy bardzo prosili i zawarliśmy to w tych umowach naszych współpartnerów, żeby utrzymać dotychczasowe finansowanie, a to co nam się udało wydobyć z budżetu centralnego na finansowanie tej instytucji kultury, było dodatkowym finansowaniem, a więc przede wszystkim finansowaniem, które będzie wzmacniało państwa pracę artystyczną, poziom artystyczny tych instytucji, a także warunki pracy dla wszystkich, którzy w instytucji pracują" - wyjaśnił szef resortu kultury.

"Polska powinna być odpowiedzialna za swoje perły kulturalne, +Mazowsze+ jest taką perłą i z wielką przyjemnością - myślę, że obustronną - podpisaliśmy ten akt wsparcia dla funkcjonowania +Mazowsza+" - podkreślił minister kultury.

Umowę podpisali w Otrębusach, gdzie zespół ma swoją siedzibę, wicepremier Gliński, wicemarszałek woj. mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz zastępca dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu marszałkowskiego Agnieszka Kuźmińska.

Raboszuk przyznał, że "negocjacje były długie, ale owocne". "Będziemy wspólnie współprowadzić tę instytucję, perłę w koronie Rzeczypospolitej, i będziemy mogli dzięki właśnie tym środkom, które ministerstwo wyasygnowało z budżetu państwa, promować kulturę polską poprzez zespół +Mazowsze+, nie tylko na Mazowszu, ale również wychodzić poza Mazowsze i poza granice Polski" - dodał.

Dyrektor Zespołu "Mazowsze" Jacek Boniecki powiedział, że "+Mazowsze+ trzeba pokochać, zobaczyć i przeżyć, wtedy łatwiej jest w takie dni jak dzisiejsze, że porozumiewamy się dla dobra tego piękna, tej historycznej wspaniałości"

Umowa reguluje także sprawy związane z obsadą personalną dyrekcji zespołu. Dyrektora "Mazowsza" powołuje i odwołuje województwo w uzgodnieniu z ministrem. Powołanie i odwołanie zastępcy dyrektora ds. do spraw artystycznych odbywa się w trybie określonym w statucie zespołu także w uzgodnieniu z województwem oraz ministrem. Dyrektor zespołu może tworzyć organy opiniodawczo-doradcze "Mazowsza" wyłącznie w uzgodnieniu z ministrem i województwem. Minister i województwo mają prawo do wskazania po jednym przedstawicielu do takiego organu. Dotyczy to również już istniejących organów opiniodawczo-doradczych.

Umowa ma obowiązywać do 31 grudnia 2019 r., z możliwością jej przedłużenia.

Jak czytamy na stronie zespołu, „Mazowsze” należy do największych na świecie zespołów artystycznych, sięgających do bogactwa narodowych tańców, piosenek, przyśpiewek i obyczajów. Nazwa zespołu wywodzi się od centralnego regionu Polski – Mazowsza, jednak repertuar "Mazowsza" szybko rozszerzył się o folklor innych regionów. Dziś w dorobku zespołu znajdują się opracowania sceniczne 42 z nich.

Oficjalnie "Mazowsze" powołał do życia dekret Ministerstwa Kultury i Sztuki z 8 listopada 1948 roku, polecający kompozytorowi i miłośnikowi folkloru prof. Tadeuszowi Sygietyńskiemu zorganizowanie zespołu ludowego, którego zadaniem miała być troska o tradycyjny repertuar ludowy, oparty na pieśniach, przyśpiewkach i tańcach wsi mazowieckiej i regionalnej tradycji artystycznej. Na siedzibę zespołu wybrano podwarszawską posiadłość z początku XX wieku, nazwaną na cześć żony pierwszego właściciela - Karolinem.

Od 2009 roku zespół ma własną scenę w nowej siedzibie w Otrębusach.