Życie ludności w dolinie rzeki Kamiennej w okresie wpływów rzymskich i tradycje starożytnego hutnictwa żelaza poznają uczestnicy warsztatów archeologicznych „Żelazne korzenie”, które w czwartek rozpoczną się w Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” w Starachowicach.

W dwudniowej imprezie może wziąć udział ok. 1,6 tys. osób. Jak poinformowano w środę PAP w muzeum, przyjmowane są jeszcze rezerwacje na popołudniowe sesje - zarówno w czwartek, jak i w piątek. Impreza przyciąga głównie szkolne grupy, ale program zajęć i prezentacji jest dostosowany także do potrzeb najmłodszych dzieci.

Celem warsztatów jest przedstawienie problematyki starożytnego hutnictwa jako dziedzictwa kulturowego o europejskim znaczeniu. Organizatorzy imprezy chcą także popularyzować zagadnienia związane z osadnictwem w okresie wpływów rzymskich na terenie dzisiejszej Polski.

Impreza będzie się odbywała w muzealnym Archeoparku. To teren zaaranżowany na osadę dymarską sprzed dwóch tysięcy lat, gdzie zrekonstruowano zadaszenia i domostwa dla licznych warsztatów i prezentacji oraz piec garncarski. Zajęcia poprowadzą m. in. archeolodzy, historycy i pasjonaci archeologii doświadczalnej.

Reklama

Na hutniczym piecowisku zaplanowano pokazy starożytnej metalurgii żelaza: wydobywania, prażenia i rozdrabnianie rudy żelaza, wykonywania lessowych cegieł i budowy pieców dymarskich, produkcji węgla drzewnego, obsługi miechów dymarskich, a w finale - rozbiórki pieca. Uczestniczący w zajęciach będą mogli samodzielnie spróbować: obsługi miecha, kruszenia rudy i formowania cegieł do budowy pieców.

Będzie można nauczyć się także strzelania z łuku, lepienia glinianych naczyń, skosztować pradziejowej strawy lub wcielić się w archeologa, odkrywającego na stanowisku pozostałości jam osadowych, pieców dymarskich i grobów. Będą też warsztaty, m. in. kowalski, tkacki, obróbki bursztynu, stanowisko obróbki skóry, brązownictwa, złotnictwa, antycznego piśmiennictwa, a także obozy wojowników barbarzyńskich i legionistów - z prezentacją uzbrojenia i szyków bojowych, oraz inscenizacje - targu niewolników i starć zbrojnych.

Uczestnicy pikniku będą także zwiedzali starachowickie muzeum.

Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach znajduje się na terenie XIX-wiecznego zakładu wielkopiecowego. Unikatowy w skali Europy zakład powstał w 1841 r. i funkcjonował nieprzerwanie do końca lat 60. XX wieku. Zakres działania muzeum obejmuje: historię hutnictwa żelaza i techniki samochodowej, archeologię, paleontologię i przyrodę.

13. edycję „Żelaznych korzeni” organizują: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego w Kielcach, „Ekomuzeum” i powiat starachowicki.Utworzone w 2001 r.

Jednym z najciekawszych etapów w dziejach regionu świętokrzyskiego było funkcjonowanie tu największego w Europie Środkowo-Wschodniej starożytnego okręgu hutnictwa żelaza. Początki hutnictwa świętokrzyskiego nawiązują jeszcze do końcowego stadium starej ery.

W pierwszych wiekach po Chrystusie wzdłuż rzeki Kamiennej przebiegało jedno z odgałęzień szlaku handlowego łączącego prowincje rzymskie nad Dunajem ze środkową Polską. W tym czasie - zwanym okresem wpływów rzymskich - zwłaszcza od I wieku do połowy III wieku w Górach Świętokrzyskich powstawały tysiące zagłębionych pieców dymarskich, w których uzyskiwano żelazo z łatwo dostępnych rud limonitowych i syderytowych.