Cztery zabytkowe kościoły na Żuławach zostaną w ciągu najbliższego roku wyremontowane i odnowione. Prace remontowe i konserwatorskie świątyń w Cedrach Wielkich, Trutnowach, Kiezmarku i Giemlicach zostaną przeprowadzone dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 3 mln zł z UE.

We wtorek w Trutnowach przedstawiciele gminy Cedry Wielkie, na terenie której znajdują się wszystkie świątynie, i wykonawcy Konsorcjum „Ekoinbud Sp. z o.o. – Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o.” podpisali umowę w sprawie prac w kościołach w Cedrach Wielkich i w Trutnowach. W podpisaniu uczestniczył marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Wójt Cedrów Wielkich Janusz ę wyjaśnił PAP, że na terenie gminy zostaną wyremontowane cztery zabytkowe kościoły: w Cedrach Wielkich, Trutnowach, Kiezmarku i Giemlicach. Najszybciej prace rozpoczną się w kościołach: pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich i pw. Św. Piotra i Pawła w Trutnowach, w sprawie których podpisano umowy. Niedługo powinny się też rozpocząć prace w Kiezmarku. Najpóźniej remont rozpocznie się w kościele w Giemlicach; dopiero za kilka tygodni może być rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę.

Dzięki realizacji partnerskiego projektu „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” o wartości 13,5 mln zł, mają być wyremontowane zabytki nie tylko w gminie Cedry Wielkie ale też w gminach: Nowy Dwór i Nowy Staw. Na prace we wszystkich gminach Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał dofinansowanie unijne w wysokości 7,7 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Reklama

„Wspieramy te przedsięwzięcia, które obejmują ratowanie, przywracanie wartości i ochronę charakterystycznych zabytków Pomorza – a takimi są m.in. kościoły na Żuławach” – zapewnił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Uważa, że „dzięki unijnemu wsparciu uda się poprawić stan i dostępność obiektów, a także zwiększyć atrakcyjność turystyczną tych miejsc”.

W kościele w Cedrach Wielkich planowane jest wykonanie m.in. remontu i renowacji dachu, elewacji wraz z wieżą, fundamentów oraz odtworzenie chóru nad nawą główną. Inwestycja obejmie również uporządkowanie terenu wokół kościoła. Koszt tych prac – to 2,15 mln zł. Wójt zwrócił uwagę, że celem prac, które mają się zakończyć w marcu przyszłego roku, jest przywrócenie pierwotnego wyglądu kościoła. Jak powiedział, ostatnie prace w świątyni (remont ze zniszczeń wojennych) przeprowadzili w latach 80. sami mieszkańcy w czynie społecznym.

W kościele w Trutnowach ma być odbudowana drewniana część wieży, która została zburzona pod koniec II wojny światowej. Dzięki temu świątynia odzyska swoją przedwojenną bryłę kościoła. Szacunkowy koszt prac to 1,22 mln zł; mają się zakończyć w lutym 2018 roku.

Goliński powiedział, że w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku do końca roku odnowione zostaną kilkusetletnie witraże. W kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Giemlicach ma być wyremontowany dach i ogrodzenie. Dzięki unijnemu dofinansowaniu odnowiony ma być też dom podcieniowy w Miłocinie.