W przesłuchaniach konkursowych, które potrwają do piątku w hajnowskim soborze św. Trójcy, wezmą udział chóry z Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy i Rumunii. Pierwszego dnia największą grupę stanowiły parafialne chóry z województwa podlaskiego.

Specyfiką festiwalu jest właśnie to, że znaczna część uczestników to zespoły parafialne, które wykonują muzykę cerkiewną przede wszystkim podczas uroczystości religijnych. Impreza, odbywająca się pod patronatem polskiej Cerkwi, ma bowiem podkreślać religijny charakter tej muzyki.

W czasie poniedziałkowej inauguracji festiwalu mówił o tym zwierzchnik Cerkwi w Polsce metropolita Sawa. Podkreślał wtedy, że śpiew cerkiewny, poza nabożeństwem i świątynią, nie może osiągnąć swego celu i - choć artystycznie w swym wykonaniu wzniosły - będzie "pusty". "Śpiew cerkiewny to nasza duchowa kultura, która oczarowuje wielu poprzez całą historię naszej Cerkwi" - dodał abp Sawa.

W sobotę odbędą się dwa koncerty galowe laureatów tegorocznej edycji festiwalu: pierwszy w hajnowskim soborze, drugi - w białostockiej cerkwi Hagia Sophia.

Trwa też cykl koncertów towarzyszących imprezie, który ma przybliżać muzykę cerkiewną tym zainteresowanym nią osobom, które nie mogły dojechać do Hajnówki. Zaplanowano takie koncerty w Warszawie oraz wielu miejscowościach województwa podlaskiego.

Pięć lat temu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej zostały wyróżnione medalem im. księcia Konstantego Ostrogskiego, który przyznaje kapituła przy redakcji miesięcznika "Przegląd Prawosławny" za zasługi dla prawosławia i działalność na rzecz ekumenizmu. Otrzymała także tytuł "Podlaska marka roku", przyznawany z inicjatywy samorządu województwa.

Województwo podlaskie uważane jest za centrum prawosławia w Polsce. W maju to nie jedyny w tym regionie festiwal muzyki cerkiewnej. Pod koniec miesiąca w Białymstoku odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2017".

Co prawda ma on Hajnówkę w nazwie, bo tam był zapoczątkowany ponad 30 lat temu, ale od 2003 roku odbywa się w stolicy województwa podlaskiego.